Ondřej Tichý
Hudebně-dramatická dílna pro dospívající


Ondřej Tichý se zabývá komplexní hudební pedagogikou a mezioborovými uměleckými projekty pro všechny generace. Své vzdělávací programy realizuje posledních 23 let napříč školami i institucemi různého typu. Formy vzdělávání rozšiřuje o rozměr nonverbální komunikace, sebevyjadřování a práci s emocemi, elementární improvizaci a kompozici, práci s tělem, hlasovou hygienu, tréning spolupráce ve skupině.

V současné době jeho autorské projekty propojují principy hudby, mezilidské komunikace i duševní rovnováhy a jejich realizace probíhá na mnoha frontách (spolupráce s Českou filharmonií – mezigenerační projekt ,,100minut mezi tóny” a ,,Hudbou k sobě”, neziskovými organizacemi – umělecké projekty spolku Potichounku a podvečery pro rodiny, nemocnicí Bohnice – spolupráce s týmem spirituální péče, kde zároveň působí jako regenschori na kůru sv. Václava atd.)

Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Týnské školy – specializace v pedagogice – sbormistrovství chrámové hudby. Absolvent čtyřletého kurzu hry na varhany, akreditovaných kurzů dalšího vzdělávání (etická výchova, klima školy, komunikace ve třídě ad.), kurzů muzikoterapie. Své zkušenosti zužitkoval během představení nebo zahraničních projektů (Kids euro festival Washington D.C. USA 2013 – workshopy pro studenty elementary school a high school, workshopy pro Českou školu a Velvyslanectví ČR v Kodani – Dánsko 2013, 2015, 2016, 2018.

Další informace o lektorovi můžete najít na

https://www.ondrejtichy.eu

O třídě

Dotkneme se principů i souvislostí hudby a dalších uměleckých disciplín (zvuk a akustika, architektura a sloh, pohybové divadlo, elementární kompozice, práce s textem a rétorikou, improvizace a sebevyjádření) a připravíme společný výstup.
Třída je určena pro mládež ve věku 12 – 17 let (zájemci mimo toto rozmezí nebudou odmítnuti). Vítání jsou instrumentalisté, zpěváci i laici různého věku.

Navrhovaný repertoár

Přineste vlastní texty, příběhy nebo hudební nápady :-)

Požadovaná úroveň studentů

Začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí

Maximální počet studentů

15

Vyučovací jazyky

čeština