Corina Marti
Zobcová flétna
Středověká a renesanční ansámblová hra


Cembalistka a flétnistka Corina Marti je mezinárodně proslulá pro své “mimořádně vyzrálé a expresivní” interpretace (Toccata) a “bezchybná” vystoupení (Diapason). Vede sólovou hudební dráhu, věnuje se komorní hře a také učí. Cestuje pravidelně napříč Evropou, po Severní i Jižní Americe, ale také na Blízký a Dálný východ. Její rozsáhlá diskografie je rozkročena od 14. století (istanpitte a intabulace) až po komorní hudbu a sólové koncerty vrcholného baroka. Nahrávky Coriny Marti odrážejí rozsah jejích hudebních zájmů a technických dovedností. Corina Marti vystupuje s řadou souborů a orchestrů provozujících starou hudbu (např. Hespèrion XXI, Coro della Radiotelevisione Svizzera Italiana a Helsinki Baroque Orchestra). Je spoluzakladatelkou a také jednou z uměleckých vedoucích souboru La Morra, který je oceňován na poli hudby pozdního středověku a rané renesance mimo jiné proto, že si “nikdy nenechá uniknout pozornost posluchače” (Gramophone). Corina Marti se věnuje výzkumu v oblasti pozdně středověkého a raně renesančního repertoáru pro klávesové nástroje a zobcové flétny. Výzkum významně přispívá k znovuoživení těchto nástrojů v současnosti. Vyučuje další generaci hudebníků na Schola Cantorum Basiliensis ve švýcarské Basileji a vede po světě mnoho mistrovských kurzů.

Další informace o lektorovi můžete najít na

www.lamorra.info
www.corinamarti.info

Navrhovaný repertoár

Zobcová flétna: Technické a interpretační aspekty hudby 17. a 18. století, se zaměřením na skladby G. Ph. Telemanna Sonáty, Fantasie, triové sonáty atd.). Studenti si mohou přinést i vlastní repertoár.

Středověká ansámblová hra: Guillaume Dufay (repertoár a instrumentální úpravy)

Požadovaná úroveň studentů

Zobcová flétna - pokročilí a profesionálové / Středověká ansámblová hra - pokročilí a profesionálové

Maximální počet studentů

Zobcová flétna - 8 / Středověká ansámblová hra - 8

Vyučovací jazyky

angličtina, němčina, francouzština, polština