KURZOVNÉ

Plné kurzovné zahrnuje aktivní účast na výuce v sólových či ansámblových třídách, vstup na vybrané koncerty, přednášky a další doprovodný program.

Závazné potvrzení přihlášky se všemi detaily a výzvu k platbě s přesnou cenou obdržíte automaticky po odeslání přihlášky. Platbu prosím proveďte v souladu s datem splatnosti zde uvedeném. Přihlášky přijímáme do 30. 6. 2023, do tohoto data jste omezeni pouze kapacitou tříd. Po tomto datu organizátor negarantuje doručení účastnických benefitů (např. vstupenek zdarma).

K ceně kurzů musíte dále připočítat výdaje na ubytování, stravování a nějaké to kapesné. Bude se hodit zejména na nákup občerstvení pro večerní sedánky.

Uvedené ceny byly platné v roce 2022, pro rok 2023 budou upřesněny.

Běžné kurzovné

3800,- Kč

Druhá zpoplatněná třída

3800,- Kč
sólové/taneční třídy

3 000,- Kč/soubor

Členové SSH

Kurzovné pro členy SSH, kteří zaplatili členský příspěvek 300 Kč za běžný kalendářní rok do 30. 4. 2022 a nedluží za minulá období.

Cena

3000,- Kč

Druhá zpoplatněná třída

3000,- Kč
sólové/taneční třídy

Studenti do 26 let

Pro uplatnění studentské slevy je nutné po závazném přihlášení k účasti na MLŠSH zaslat e-mailem/poštou scan nebo kopii platného dokladu (ISIC, potvrzení o studiu…).

Cena

2900,- Kč

Druhá zpoplatněná třída

2900,- Kč
sólové/taneční třídy.

Děti do 15 let

Rodiny s více dětmi platí za první dítě kurzovné ve výši 1800,- Kč a za každé další dítě pouze 900,- Kč.

Cena

1800,- Kč / 900,- Kč

Pasivní účast

Pasivní účastník má volný vstup na vybrané koncerty, přednášky, taneční odpoledne a další doprovodné akce. Se souhlasem lektora může navštěvovat výuku ve třídách ovšem bez možnosti aktivní účasti.

Cena

1500,- Kč

Storno poplatky

Přihlášky zrušené do:
14. 6. 2023 – 0 Kč
26. 6. 2023 – 500 Kč
1. 7. 2023 – 50% celkové částky

Na přihlášky zrušené po termínu 1. 7. 2023 se vztahuje storno poplatek ve výši 100%.