KURZOVNÉ

Plné kurzovné zahrnuje aktivní účast na výuce v sólových či ansámblových třídách, vstup na vybrané koncerty, přednášky a další doprovodný program.

Závazné potvrzení přihlášky se všemi detaily a výzvu k platbě s přesnou cenou obdržíte automaticky po odeslání přihlášky. Platbu prosím proveďte v souladu s datem splatnosti zde uvedeném. Přihlášky přijímáme do 30. 6. 2023, do tohoto data jste omezeni pouze kapacitou tříd. Po tomto datu organizátor negarantuje doručení účastnických benefitů (např. vstupenek zdarma).

K ceně kurzů musíte dále připočítat výdaje na ubytování, stravování a nějaké to kapesné. Bude se hodit zejména na nákup občerstvení pro večerní sedánky.

Běžné kurzovné

Cena

3900,- Kč

Druhá volitelná třída

3900,- Kč
sólové/taneční třídy

1000,- Kč
každý účastník volitelné třídy komorní či ansámblová hra

Členové SSH

Cena

3100,- Kč

Druhá volitelná třída

3100,- Kč
sólové/taneční třídy

1000,- Kč
každý účastník volitelné třídy komorní či ansámblová hra

 

Kurzovné pro členy SSH, kteří zaplatili členský příspěvek 300 Kč za běžný kalendářní rok do pátku 10. 5. 2023 a nedluží za minulá období.

Studenti do 26 let

Cena

3000,- Kč

Druhá volitelná třída

3000,- Kč
sólové/taneční třídy

1000,- Kč
každý účastník volitelné třídy komorní či ansámblová hra

 

Pro uplatnění studentské slevy je nutné po závazném přihlášení k účasti na MLŠSH zaslat e-mailem/poštou scan nebo kopii platného dokladu (ISIC, potvrzení o studiu…).

Děti do 15 let

Cena

1900,- Kč / 1000,- Kč

 

Rodiny s více dětmi platí za první dítě kurzovné ve výši 1900,- Kč a za každé další dítě pouze 1000,- Kč.

Pasivní účast

Cena

1600,- Kč

 

Pasivní účastník má volný vstup na vybrané koncerty, přednášky, taneční odpoledne a další doprovodné akce. Se souhlasem lektora může navštěvovat výuku ve třídách ovšem bez možnosti aktivní účasti.

Storno poplatky

Přihlášky zrušené do:
10. 6. 2023 – 0 Kč
20. 6. 2023 – 500 Kč
29. 6. 2023 – 50% celkové částky

Na přihlášky zrušené 30. 6. 2023 a později se vztahuje storno poplatek ve výši 100%.