Lorenzo Charoy
Barokní gestika a herectví


Francouzsko-italský herec a režisér Laurent Charoy studoval literaturu na Sorbonně. Absolvoval kurz ve škole Clauda Mathieu v Paříži a hrál v různých inscenacích po boku Jeana-Clauda Penchenata, Miryam Tannant, Beppe Navella, Eugèna Durifa, Iris Aguettant, Bastiena Ossarta, Cécile Maudet a dalších.
V pozdějším období své kariéry prošel školením gestické a barokní deklamace u Jeana-Denise Monoryho a Benjamina Lazara. Podílel se na několika jejich představeních, mimo jiné na Molièrově “Pyrame et Thisbé” od T. de Viau a “Le bourgeois gentilhomme” v režii Benjamina Lazara, na Molièrových “Les femmes savantes” a “Les Fâcheux” s Fabrique à Théâtre a na Pergolesiho “La serva padrona” s pražským souborem Collegium Marianum.
V roce 2007 režíroval v Českém Krumlově operu “La contesa dei numi” Antonia Caldary a spolupracoval na “L’Egisto” pod vedením Jérôma Corréase a v režii Jeana-Denise Monoryho. Spolupracoval s Markem Štrynclem a pražským souborem Musica Florea, v roce 2017 nastudoval “Phasma Praguense” a v roce 2019 “Muzio Scevola” od Amadei, Bononciniho a Händela.

Navrhovaný repertoár

Letos se budeme věnovat Romeovi a Julii od Shakespeara.

Studenti by si měli:

  • přečíst hru :-)
  • naučit se zpaměti prolog prvního dějství v češtině a seznámit se s anglickou verzí;
  • naučit se nazpaměť prvních 6 veršů prologu 2. dějství.
  • seznámit se nazpaměť s 1. scénou 1. dějství do příchodu prince, 5. scénou 3. dějství, 5. scénou 4. dějství do příchodu kněze a pro dámy s rolí Julie ve 3. scéně 5. dějství. Různé překlady vítány!
  • Každý si vybere maximálně 12 veršů ze hry (ne v již odvyprávěných scénách), na kterých by chtěl pracovat, naučí se je a přinese na papíře českou verzi vedle francouzské (pokud je to možné), jinak anglickou.

Požadovaná úroveň studentů

všechny úrovně

Maximální počet studentů

10

Vyučovací jazyky

franzouzština, italština, angličtina