Ondřej Šmíd
Zpěv při bohoslužbě


Ondřej Šmíd je zpěvák a muzikolog. Studoval zpěv u prof. Jiřího Kotouče a na FF MUNI obory Akademie staré hudby a Hudební věda. Jako kantor a tenorista působí v katedrále sv. Víta a v kostele Nejsv. Salvátora v Praze.

Vystupuje a nahrává zejména se souborem Capella Regia. Představil se např. na festivalech Canto Gregoriano e polifonia (Itálie), Musica Liturgica (Izrael), Pražské Jaro, Festival komorní hudby Český Krumlov (barokní opera), Concentus Moraviae, Píseň našich kořenů (Polsko).

Zajímá se o barokní hudbu zejména 17. stol. Tématem jeho disertace je Alberik Mazák. Věnuje se také dílu Lodovica da Viadany a francouzským mistrům počátku 18. stol. Zajímá se o techniku zpěvu, hudební teorii, nauku raného baroka a zvláště o rétoriku a estetiku, které považuje za klíčové součásti interpretace.

Působí jako místopředseda Společnosti pro starou hudbu a Společnosti pro duchovní hudbu.

O třídě

Záměrem semináře je nabídka aktivního vystupování během kurzů denně v kostele při mši; a provádění duchovní hudby v její autentické funkci. Čas krátké zkoušky a večerní mše je zařazen až po běžné výuce. Hlásit se mohou i účastníci z jiných tříd, kteří si chtějí „jen zazpívat“. Společné zpívání zahájíme při ranní mši ve farním kostele v neděli po příjezdu. Společné zpívání směřuje k následující neděli (po skončení kurzů).

Naopak každodenní účast na mši ve všední dny není závazná, záleží na dohodě. Program ve všední dny se operativně přizpůsobuje. Ve všední dny budeme společně zkoušet a provádět renesanční a barokní moteta a písně. Pokročilí mohou provést vlastní nastudované skladby. K dispozici bude vhodný repertoár pro sóla a menší obsazení, k hlubší individuální práci nad rámec společného času ve třídě. Spolupráce varhaníků, loutnistů i dalších instrumentalistů je samozřejmě vítána.

Časový rozvrh: hodina odpoledne (16:45–17:45); repertoár na všední dny cca 15:45–16:45; individuální práce dle domluvy. Mše 18:00–18:45.

Požadovaná úroveň studentů

Všechny úrovně

Maximální počet studentů

Neomezeně

Vyučovací jazyky

česky, anglicky