Julie Braná
Zobcová flétna


Julie Braná vystudovala obor příčná flétna na plzeňské konzervatoři u prof. M. Kroupové. V roce 2001 získala magisterský diplom s vyznamenáním na zobcovou flétnu u prof. P. Holtslaga na Hochschule für Musik und Theater v Hamburku. Studium zde úspěšně ukončila v roce 2004 koncertním certifikátem s vyznamenáním. Barokní a klasicistní příčnou flétnu studovala v letech 2001-2003 na Hochschule für Künste v Brémách u prof. M. Roota. Během studií absolvovala mistrovské interpretační kurzy např. v Německu a Norsku

V roce 2003 založila jako první profesionální interpret hry na zobcovou flétnu v České republice třídu hlavního oboru zobcová flétna na Konzervatoři v Plzni a profesorkou tohoto oboru je též od roku 2006 na Pražské konzervatoři, zde od roku 2017 vyučuje též hlavní obor barokní příčná flétna. Její pedagogické působení zásadně ovlivnilo také výuku na zobcovou flétnu v oblasti základních uměleckých škol – více jak 10 let velice úspěšně působila na ZUŠ B. Smetany v Plzni.Julie Braná vystupuje a nahrává se souborem Ensemble Accento, jehož je spolu s cembalistkou Editou Keglerovou zakladatelkou, dále s plzeňským triem zobcových fléten Tre Fontane.

Více jak 10 let zastává post 1. flétny v jednom z nejvýznamnějších souborů staré hudby v Čechách – Collegium 1704 pod vedením Václava Lukse – a pravidelně hostuje v dalších neméně známých souborech: Musica Florea, Collegium Marianum, Ensemble Inégal, Baroco sempre giovanne. Od roku 2016 hostuje jako sólistka a 1. flétnistka s velice známým a na poli staré hudby již řadu let etablovaným německým orchestrem Concerto Köln a spolupracuje i s dalšími zahraničními orchestry např. Akademie für alte Musik Berlin, Dresdner Barockorchester, Hannoversche Hofkapelle.

O třídě

Vítáni jsou studenti konzervatoře, pokročilí žáci ZUŠ či jejich učitelé a další zájemci, kteří ovládají hru na sopránovou a altovou zobcovou flétnu na vyšší úrovni, eventuálně tenorovou a basovou flétnu.

Navrhovaný repertoár

Repertoár 15.-18. století. Možné jsou i kompozice novější dle dohody s lektorem (případné návrhy pište na adresu registrace@early-music.cz).

Požadovaná úroveň studentů

Středně pokročilí, pokročilí a profesionálové

Maximální počet studentů

8

Vyučovací jazyky

čeština, němčina