Lukáš Vendl
Varhany
Basso continuo


Lukáš Vendl absolvoval po maturitě na gymnáziu obor varhany ve třídě Prof. Jana Hory na Konzervatoři v Praze. V roce 2003 zakončil studium u Prof. Jaroslava Tůmy na pražské HAMU. Zúčastnil se řady mistrovských kurzů pod vedením vynikajících světových varhaníků (např. Martina Sandera, Haralda Vogela) i cembalistů (Helmut Franke). V roce 2002 studoval na Hochschule für Musik und Theater v Hamburku pod vedením Prof. Wolfganga Zerera. Tématem jeho disertační práce je hudební teorie 17. a 18. stol. se zaměřením na tvorbu pro klávesové nástroje. Získal ocenění na několika domácích i zahraničních interpretačních soutěžích.

Jako kantor působí v Českobratrské evangelické církvi, je varhaníkem v chrámu ČCE U Salvátora v Praze. Vyučuje na Pražské konzervatoři a na ZUŠ Charlotty Masarykové v Praze 6. Působí pravidelně jako lektor na letních kurzech staré hudby ve Valticích na Moravě.

Věnuje se především poučené interpretaci barokní hudby. Provedl několik novodobých premiér rozsáhlejších vokálně instrumentálních děl např. z archivu kláštera v Želivi. Jako varhaník a cembalista vystoupil s recitálovým programem mj. v rámci Plzeňského varhanního festivalu, Haydnovských slavnostech, Želivském festivalu, Bachovském týdnu v Budapešti, Smečenském varhanním festivalu, Orlicko-kladském varhanním festivalu aj. Spolupracuje s řadou vynikajících interpretů (Irenou Troupovou, Vilémem Veverkou, Jakubem Kydlíčkem) a souborů (Ensemble Inégal).

O třídě

Vítáni jsou více i méně pokročilí varhaníci. Doporučený repertoár: skladby autorů především české, jihoněmecké a italské provenience, např: J. F. N. Seeger, J. K. Vaňhal, G. Frescobaldi, G.M.Trabaci, J. J. Froberger, D. Zipoli, J. P. Sweelinck, J. K. Kerll, J. Pachelbel, G. Muffat, případně další, proveditelné na nástroj jihoněmeckého typu s lomenou oktávou C D E F Fis – c3 na 2 manuálech s pedálem CDEFGABH-a. Budeme se také věnovat improvizaci ve starším slohu a realizaci generálbasu. S úplnými začátečníky si projdeme základy číslovaného i nečíslovaného basu, s pokročilejšími můžeme pracovat na speciálních problémech různých stylů a žánrů. V případě dotazů a pro konzultaci ohledně repertoáru můžete psát na adresu registrace@early-music.cz.

V odpoledních hodinách bude podle zájmu probíhat výuka doplňkové třídy hry generálbasu (basso continuo). Hlásit se mohou nejen varhaníci, ale i zájemci z jiných tříd. Přesná podoba struktury lekcí bude uzpůsobena podle počtu a znalostí studentů.

Navrhovaný repertoár

Muffat, Pachelbel, Sweelinck, Seeger, Kerll, Frescobaldi, Froberger… Pokud máte domluveno s nějakým sólistou, vynikající by byly skladby s doprovodem ve formě nevypracovaného generálbasu.

Požadovaná úroveň studentů

Středně pokročilí, pokročilí a profesionálové

Maximální počet studentů

8

Vyučovací jazyky

čeština, angličtina, němčina