MLŠSH 2020

Každé pozemské putování má svůj počátek i konec. Naštěstí tomuto konci Mezinárodní letní škola staré hudby ve Valticích vzdoruje již 32 let, což se dá vykládat tak, že stále „vzniká“ a její mládí nepomíjí. A bude vznikat tak dlouho, dokud hudba starších stylových období bude promlouvat i k dnešním lidem a dokud budou tito lidé ochotni a schopni vnímat její krásu. Avšak odhalování krás toho, co nám skladatelé zanechali, je někdy náročné, a v českých podmínkách to bývá i docela trnitá cesta. Proto je zde také Valtická letní škola, která své brány otevírá všem zájemcům. Dává šanci promluvit hudbě mnoha století bez předsudku, že vše, co je nové, je automaticky lepší, „pokrokové“ a vůči starému v nadřazeném postavení. Naše letní škola je úžasná v tom, že je ochotna středověké, renesanční, barokní a někdy i klasicistní a romantické hudebně výrazové prostředky a „překonané nánosy“ nejen objevovat, ale také předávat. K početnému týmu pedagogů „předavačů“ se letos nově připojí např. Barbora Kabátková, která se vedle sborové třídy Gregoriánského chorálu a raného vícehlasu bude věnovat také sólovému zpěvu doby středověku. Třídy barokní a klasicistní příčné flétny se opět ujme Jana Semerádová. Na lesní roh a ansámblovou žesťovou hru přijede lektorovat skvělá Jana Švadlenková a Dramatické třídy pro mládež se ujme Tereza Indráková. Dlouho připravovanou novinkou bude cyklus přednášek „Tabulatury 16.–18. století“ s Miloslavem Študentem, který také nabídne výuku na loutnu. Prvně se ujme jedné ze tří tanečních tříd Andrea Miltnerová z Velké Británie, které však český jazyk není vůbec cizí. A pokud by vás zajímalo zpívání při mši, tak se budete moci obrátit na Ondřeje Šmída staršího. Nabídka je pestrá. Těšme se!

Marek Štryncl
umělecký ředitel MLŠSH