MLŠSH 2021

Carl Philipp Emanuel Bach kdysi prohlásil, že „pokud hrajete sám nebo s inteligentními lidmi, můžete během skladby měnit tempo”. Je to zajisté znak určité „flexibility“, v níž dosud obstála i naše letní valtická škola: po dlouhá léta v nás probouzí schopnost „být flexibilní a kreativní“, a přitom hrát a zpívat hudbu tak, jak mohla znít v době svého vzniku. Snažíme se obstát i jako organizátoři: přes všechna omezení a regulace, s nimiž se všichni potýkáme, chceme naši letní školu opět nabídnout všem, kdo se chtějí setkat s živou krásou hudby ve stylové interpretaci, najít poučení i radost z hudby. Profesionálové, učitelé, amatéři, fandové, všichni jsou zváni se aktivně nebo pasivně zúčastnit výuky skvělých domácích i zahraničních lektorů!

Na vaše opakované prosby – i s ohledem na mimořádná výročí Josquina Desprez (cca 1450/55–1521) a Philipa de Monte (1521–1603) – jsme se v letošním ročníku více zaměřili na pozdně středověké a renesanční umění. Proto nabízíme, vedle takřka obligátního gregoriánského chorálu s Davidem Ebenem, také třídu středověké a renesanční ansámblové hry Coriny Marti, vokálních ansámblů s Čeňkem Svobodou nebo komorní hru se zaměřením na (nejen) žesťové nástroje s Richardem Šedou. Významně ale přispějí i taneční třídy: Lieven Baert připraví balet C. Monteverdiho Tirsi e Clori v pozdně renesančním stylu, zatímco Bruna Gondoni – náš nový lektor z Itálie – povede třídu dvorských tanců 15. století. Vybraní zpěváci i instrumentalisté se budou podílet na společné skladbě Philippa de Monte, další třídy, včetně herecké s Lorenzem Charoy, budou zapojeny do závěrečného představení „Svár baroka a renesance“. Nabídku doplní i rozmanité tematické přednášky a koncerty hostů i lektorů.

Nezbývá tak než si přát, aby letos opět vše vyšlo, neboť se rozhodně máme na co těšit!

Marek Štryncl