PO PŘÍJEZDU

Registrace účastníků bude probíhat v sobotu 29. června 2024 od 13:00 do 18:00
v internátě Vinařské školy – Sobotní 116, Valtice.

Kartička MLŠSH

Každý z Vás při registraci obdrží cedulku se jménem, kterou je potřeba nosit na viditelném místě. Kartičku je nutné nosit na hodiny, ale zároveň je vstupenkou na všechny koncerty a doprovodné programy konané v rámci MLŠSH. Díky kartičkám také snadno poznáte, kdo je kurzista a kdo „jen“ turista.

Výuka

Výuka bude probíhat v následujících prostorách:

nástrojové a pěvecké třídy

ZŠ Valtice, Vinařská škola, ZUŠ Valtice

varhany

farní kostel Valtice

třídy historického tance

jízdárna zámku Valtice
bílý sál zámku Valtice

Pro lepší orientaci si můžete stáhnout mapu, kde jsou všechna tato místa označena.

Třídy

Ve třídách, tělocvičnách ani uvnitř internátu vinařského učiliště se nekouří.

Při odchodu ze tříd zavírejte všechna okna a zamykejte.

Cvičení ve třídách

Na dveřích každé učebny visí rozvrh hodin, kam se můžete zapsat, pokud chcete cvičit i mimo výuku. Prostor učeben je vždy přednostně vyhrazen studentům konkrétní třídy. Do volných časů se poté zapisují ostatní a poslední návštěvník třídy je vždy zodpovědný za doručení klíčů na vrátnici internátu Vinařské školy.