MLŠSH Valtice | 29. 6 - 7. 7. 2024

Mezinárodní letní škola staré hudby ve Valticích není jen o „staré hudbě“, ale především o tom, jak hudbu hrát, provádět, oživovat, včetně tázání se, jak mohla znít v době svého vzniku. Tento přístup – autentický v nejniternějším slova smyslu – lze použít na všechnu hudbu, včetně té z 19. století, tzv. „romantické“. A letošní výroční rok České hudby, plný velkých romantických symbolů, doslova vybízí k překročení dosavadních prahů. Ale žádný strach, jádro naší práce zůstane v hudbě „staré“, neboť bez hudby středověku, renesance a baroka se dědictví hudby 19. století plně pochopit nedá. A těch pár doteků z mladší epochy, které chystáme, bude jistě skvělým zpestřením a výzvou všem, co se bez předsudků nechávají dotknout krásou hudby. Z těchto důvodů otevíráme taneční třídu zaměřenou na 19. století, obohatíme nabídku – jinak převážně barokního – orchestru, a také v dalších třídách připravujeme drobná překvapení. Celé toto snažení podpoří úvodní symfonický koncert „Mé vlasti“ Bedřicha Smetany na původní nástroje orchestru Musica Florea, který další večer vyvážíme koncertem z díla jednoho z prvních klasiků české hudby, Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, v podání ansámblu Cappella Mariana.
Naše škola je ale především o několika desítkách tříd, které naplníte Vy, nadšení muzikanti ze všech koutů republiky i zahraničí. Nepochybně už máte vybráno, kam se letos zapíšete, ale pro jistotu upozorňuji, že krom řady osvědčených jmen náš lektorský tým opět rozšíří i několik nových tváří: pěvecký manželský pár Peter Kooij a Margot Oitzinger a tanečník a choreograf Bruno Benne.

Tak tedy nejpozději v létě na viděnou!

Marek Štryncl
umělecký ředitel MLŠSH Valtice 2024