Koncerty

30.6. | 20:00 | Zimní jízdárna / Riding Hall
Bedřich Smetana: Má vlast / My Country
Musica Florea, Marek Štryncl


2. 7. | 20:00 | Farní kostel / Parish Church
Kryštof Harant aneb Putování do Svaté země / Kryštof Harant – Journey to the Holy Land
Cappella Mariana, Vojtěch Semerád


5. 7. | 20:00 Farní kostel / Parish Church
I. Závěrečné vystoupení účastníků MLŠSH / 1st Final Concert of ISSEM


6. 7. | 14:00 |
Vystoupení dětských a tanečních tříd / Performances of Children and Dance Classes


6. 7. | 16:00 | Španělská konírna / Spanish Stables
II. Závěrečné vystoupení účastníků MLŠSH (1.část) / 2nd Final Concert of ISSEM (1st part)


6. 7. | 20:00 | Zámek Valtice – Jízdárna / Valtice Castle – Riding hall
II. Závěrečné vystoupení účastníků MLŠSH (2. část) / 2nd Final Concert of ISSEM (2nd part)