Eva Káčerková
Pohybová výchova dětí, zpěv a hry


Vystudovala PedF UK Praha, obor český jazyk – hudební výchova. Své vzdělání doplnila o studium muzikoterapie. V Příbrami, kde působila jako hudební pedagog, založila třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy. Se svými sbory pořádá pravidelné koncerty, účastní se mezinárodních přehlídek. Ve Valticích se kromě práce v dětské třídě obětavě věnuje rannímu rozezpívání.

O třídě

Budeme zpívat, tančit, hrát divadlo, bavit se při pohádkách. Na závěrečném vystoupení předvedeme to, co se nám bude nejvíce líbit. Na všechny děti se moc těším!
Třída je určena pro děti od 5 let. Pobyt dětí do 15 let na celé MLŠSH je podmíněn přítomností dospělého průvodce.

Navrhovaný repertoár

Dětské písničky a tanečky, pohádky

Požadovaná úroveň studentů

Začátečníci a mírně pokročilí

Cvičební úbor

Lehké oblečení, cvičky

Maximální počet studentů

15

Vyučovací jazyky

čeština