Magdalena Malá
Barokní housle


Vystudovala hru na housle na Pražské konzervatoři u prof. D. Zárubové a historickou hudební praxi na Týnské škole v Praze (Collegium Marianum) v rámci studijního programu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy u MgA. L. Torgersen. Aktivně se účastnila mnoha mezinárodních mistrovských kurzů a seminářů staré hudby u významných osobností zabývajících se tzv. historicky poučenou interpretací. Byli jimi např. C. Mackintosch, K. Debretzeni, D. Deuter, L. Russel, A. Steck, S. Standage, R. Richter, M. Glodeanu, I. Korol.

Věnuje se především koncertní činnosti. Je členkou a spoluzakladatelkou souboru Ensemble Fiorello. Spolupracuje s předními barokními ansámbly a orchestry jako např. Musica Florea, Capella Regia Praha, Collegium Marianum, Collegium 1704, Ensemble Inégal, Harmonia Delectabilis, Hipocondria ensemble, Musica Salutaris, Musica Figuralis.

Od roku 2010 působí jako sólistka a koncertní mistryně Ensemble 18+. Tento komorní orchestr se věnuje převážně interpretaci skladeb českého klasicismu.

Pravidelně vystupuje jako komorní a sólová hráčka na mnoha festivalových pódiích u nás i v zahraničí (Pražské Jaro, Smetanova Litomyšl, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, Olomoucké barokní slavnosti, Svatováclavský hudební festival, Concentus Moraviae, Lípa Musica, Haydnovy hudební slavnosti, Bachfest Leipzig, Händel- Festspiele Halle, Festival de Sablé). Účastní se mezinárodních projektů staré hudby, podílí se na nahrávání CD a natáčí pro rozhlas a televizi.

O třídě

Třída je otevřena pro nadšené zájemce o poučenou interpretaci, a to i pro mladší věkovou kategorii. Podmínkou však je, aby žák byl absolventem či na úrovni alespoň 4. ročníku I. stupně ZUŠ. Každý účastník má nárok na tři vyučovací hodiny po 45 minutách. Náplň lekcí může být zaměřena na sólovou nebo komorní hru. Vítáni jsou i hráči na violu! Nezapomeňte si s sebou part doprovodu nebo generálbasu.

Ladění 415 Hz není nutnou podmínkou.

Navrhovaný repertoár

Repertoár je libovolný. Náročnost je přizpůsobena úrovni samotného hráče. Nezapomeňte notové party na doprovod či generálbas!

Požadovaná úroveň studentů

Všechny úrovně

Maximální počet studentů

8

Vyučovací jazyky

čeština, angličtina, němčina