HARMONOGRAM

Výuka ve třídách letní školy probíhá především dopoledne od 9:00 do 12:30. Co přesně se bude dít v jednotlivých třídách, určují lektoři, ovšem bývá zvykem, že účastníci si s lektorem během první lekce domluví orientační rozvrh na celý týden. Ve volných chvílích pak lze navštěvovat ostatní třídy, cvičit, hrát v ansámblech nebo odpočívat. Odlišné schéma má výuka herecké třídy, která se koná dopoledne i odpoledne

Po obědě jsou na programu orchestrální a ansámblové třídy, poslechové semináře a přednášky. Večer se obvykle koná koncert, na kterém vystupují hosté z řad profesionálních českých souborů nebo lektoři letní školy. Poslední dva dny jsou vyhrazeny studentským koncertům, tanečním a dětským vystoupením. Velkou oblibu si získaly pozdní taneční večery, kam přinášejí folklorní tradice svých zemí sami studenti.

V rámci letní školy se můžete aktivně účastnit výuky ve dvou, výjimečně ve třech třídách. Základním předpokladem je, že se výuka těchto tříd časově nekříží. (Účastníci herecké třídy proto výuku kombinovat nemohou). Účast ve vybraných druhých třídách (Sbor, Barokní orchestr, Zpěv při bohoslužbě) není dále zpoplatněna. Účast v dalších třídách zpoplatněna je (viz níže). Pokud o druhou placenou třídu budete mít zájem, uvedete její název přímo do přihlášky.

Cena druhé třídy je shodná s cenou první třídy (4100,-/3200,-/3200,- Kč).

V případě, že si jako druhou třídu zvolíte některou z následujících tříd, poplatek za každého účastníka je 1000 Kč.

  • Jürgen Banholzer – Vokální ansámbly (s nebo bez instrumentů) (lektor přijímá pouze kompletní soubory s připraveným repertoárem – více informací v popisu této třídy na profilu lektora)
  • Peter Holtslag – ansámblová hra
  • Corina Marti – Středověká a renesanční ansámblová hra

Třídu Zpěv při bohoslužbě (Ondřej Šmíd) můžete bezplatně navštěvovat i jako třetí volitelnou třídu. Je potřeba váš zájem uvést v přihlášce, aby měl lektor představu o počtu zájemců.

Další možností je vybrat si jen jednu třídu a zbylý volný čas dle libosti naplnit účastí v ansámblech, které se zformují až na místě (bez lektora ☝️). Zahrát a zazpívat si ve Valticích můžete téměř kdykoli, kdekoli a s kýmkoli – je to jen na Vás a je to zadarmo!