Gábor Prehoffer
Zobcová flétna


Studoval hru na zobcovou flétnu u Rahel Stoellger na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni, kde absolvoval v roce 2003. Zúčastnil se letních mistrovských kurzů Maurice van Lieshouta a Hana Tola a sám vyučoval na obdobných kurzech v rakouském Schärdingu (1999), českém Jindřichově Hradci (2000-2001), maďarské Bélapátfalvě (2003-2004) a Savaria Workshop v Szombathely.

S vídeňským orchestrem Orpheon Consort vystoupil na mnoha koncertech v Rakousku, Itálii, České republice a Maďarsku.

Od roku 2002 vyučuje hru na zobcovou flétnu na Střední hudební škole v Szombathely a od roku 2021 působí jako učitel zobcové flétny na Univerzitě v Györu.

O třídě

Zobcová flétna
je otevřená pro hráče střední a profesionální úrovně. Důraz je v hodinách kladen na společnou práci s basso continuo. Hráče prosíme, aby si dle svých možností zajistili literaturu s doprovodem.

Navrhovaný repertoár

Jakékoli skladby se zobcovou flétnou z let 1550 až 1770.

Požadovaná úroveň studentů

Pokročilí a profesionálové

Maximální počet studentů

8

Vyučovací jazyky

němčina, maďarština