Irmtraud Hubatschek_2016
Barokní violoncello
obtiznost_lektora


Narodila se roku 1960 v Klagenfurtu. S hudbou začala už v pěti letech a pokračovala studiem hry na cello u Maxe Engela na konzervatoři v Insbrucku a posléze u Nicolause Harnoncourta na Akademii Mozarteum v Salzburku. Rostoucí zájem o otázky provozovací praxe ji přivedl k barokním a klasicistním nástrojům. Po studiu v Londýně dostala nizozemské státní stipendium, které ji umožnilo studovat u Jaapa ter Lindena na Královské konzervatoři v Haagu, kde získala koncertní diplom. Mistrovské kurzy pod vedením Anner Bijlsmy, Gerharda Darmstadta, Christophe Coina a Wilberta.  (…)

VÍCE O IRMTRAUD HUBATSCHEK

 

O třidě

Hudební řeč: hudba jako řeč
Umění hry continua
Řeč těla v hudbě: vztah hry smyčcem a dýchání
Historické techniky hry smyčcem – skupinová cvičení

Navrhovaný repertoár

rané sólové Skladby pro violoncello: Degli Antonii, Gabrieli, Vitali, Jacchini…
Bachovy sólové suity
barokní sonáty
komorní tvorba pro dvě a vice violoncell
komorní tvorba pro strunné nástroje
party kontinua

Každý student by měl ideálně připravit dvě skladby různého typu, z různých období. Nepoužívejte ani úpravy ani přepisy skladeb, původně napsaných pro jiné nástroje.

Přivezte si party kontinua ke svým sólovým sonátám!

Požadovaná úroveň studentů

všechny úrovně

Maximální počet studentů

10

Vyučovací jazyky

angličtina, němčina, francouzština, nizozemština, čeština

Aktivní účastníci – barokní violoncello