PŘIHLÁŠKA

PřihláškaSTORNO POPLATKY

Přihlášky zrušené do 14. 6. 2021…………………………..0 Kč
Přihlášky zrušené do 26. 6. 2021……………………….500 Kč
Přihlášky zrušené do 1. 7. 2021………50% celkové částky

Na přihlášky zrušené po termínu 1. 7. 2021 se vztahuje storno poplatek ve výši 100%.


 

Organizátor si vyhrazuje právo v případě malého zájmu jednotlivé třídy nebo celý projekt zrušit. V takovém případě bude informovat přihlášené účastníky bez zbytečného odkladu.
Lektor si vyhrazuje právo vyloučit studenta z výuky, pokud nedosahuje požadované úrovně zadané lektorem.