Miloslav Študent
Loutna a theorba


Miloslav Študent vystudoval hudební vědu a estetiku na Masarykově univerzitě v Brně. Ve stejné době založil a vedl ansámbl Flores Musicae (spolu s Magdalenou Koženou, Vladimírem Richterem a Věrou Mikuláškovou). Po období, kdy byl odkázán jen na mistrovské kurzy (S. Juřica, L. Contini, A. Bailes, H. Smith) odešel studovat hru na loutnu do Itálie, kde v roce 1998 ukončil tříleté studium provozovací praxe italské hudby 17. století ve třídě Roberta Giniho (Mezinárodní hudební akademie v Miláně). Na stejné škole získal v roce 2002 ve třídě Paula Beiera diplom hry na loutnu. Hru na loutnu učil na Akademii staré hudby při FF MU v Brně (2002-2012), jejímž vedením byl pověřen v letech 2004-2008. V letech 2007-2012 působil jako lektor hry na loutnu Mezinárodní letní školy staré hudby ve Valticích. Kromě jiného se také významně podílel na hudební přípravě a realizaci inscenace opery L´Orfeo Claudia Monteverdiho v Národním divadle Praha. Jako loutnista má na svém kontě spolupráci s řadou sólistů (M. Kožená, R. Gini, L. Rozsnyó, J. Dvořáková Marešová, R. Šeda, I. Troupová, J. Lewitová, B. Zanichelli, M. Cukrová, M. Knoblochová, M. Pospíšil ad.), s tělesy (In Cordis Ensemble, Flores Musicae, Ensemble Concerto Milano, Ritornello Praha, Musica Florea, Capella Ornamentata, Academia Montis Regalis Mondovì, Margaretha Consort Nizozemí, Capella Regia Praha, Musicalische Copagney Berlin, Musica Bellissima Praha, La Gambetta Brno) i divadelními soubory (Teatro Franco Parenti Milano, Geisslers Hofcomoedianten), s nimiž vystoupil kromě Evropy také v Jižní Americe. Vystupuje také sólově a nahrává pro různá hudební vydavatelství, rozhlas, TV a film.

Další informace o lektorovi můžete najít na

www.tasteggiando.cz

O třídě

Historické drnkací nástroje – loutny, barokní kytara, teorba, mandora/galizona
Ve třídě jsou vítáni hráči na historické drnkací nástroje – renesanční loutnu, arciloutnu, teorbu, barokní loutnu, galizonu (calichon), mandoru či barokní kytaru. Práce ve třídě bude zaměřena zejména na stylovou interpretaci hudby příslušných období, technická specifika jednotlivých nástrojů a loutnovou provozovací praxi v širším kontextu (ornamentika, artikulace, rétorika atd.). Vítáni jsou též zájemci o prohloubení praxe hry bassa continua.
Zvláštní pozornost bude věnována loutnové a kytarové tvorbě Jana Antonína Losyho (1651-1721), jehož 300. výročí úmrtí si letos připomínáme.

Navrhovaný repertoár

Repertoár loutnové třídy budou tvořit sólové nebo komorní (dueta atd.) skladby z repertoáru 15. – 18. století; vokální nebo instrumentální skladby, v nichž loutnový nástroj hraje sólový nebo doprovodný part.

Požadovaná úroveň studentů

Středně pokročilí, pokročilí a profesionálové

Maximální počet studentů

7

Vyučovací jazyky

čeština, italština, angličtina, němčina

Aktivní účastníci – Loutna, theorba

  1. Patrick Singh
  2. Kristina Vonková
  3. Martina Pecnová
  4. Alicja Janusz
  5. Lukáš Sosnovec
  6. Jiří Skoček
  7. Petr Nejedlý
  8. Milan Gabriel