Marek Niewiedzial
Barokní hoboj


Jeden z prvních hobojistů v Polsku, který se profesionálně věnuje hře na historické hoboje. Koncertní sólista, komorní hráč, orchestrální hudebník, aktivní propagátor staré hudby a organizátor různých uměleckých aktivit.

Absolvent Hudební akademie v Poznani v hobojové třídě prof. Mieczysława Koczorowského, Královské konzervatoře v Haagu ve třídě barokního a klasického hoboje Ku Ebbinge a Hochschule für Musik und Theater v Lipsku ve třídě Wolfganga Kubeho. S vyznamenáním absolvoval postgraduální studium kulturních manažerů na Vysoké škole ekonomické ve Varšavě. V roce 1996 získal Cenu radních města Poznaně za umělecké výsledky a v roce 2002 Cenu Zofie Rayzacherové za největší uměleckou individualitu v oblasti staré hudby.

oOd roku 1998 spolupracuje s Varšavskou komorní operou jako první hobojista a koordinátor orchestru Musicae Antiquae Collegium Varsoviense. V roce 2020 založil varšavský soubor Harmony, s nímž uvádí díla 18. a 19. století pro dechové nástroje. Kromě toho spolupracuje s většinou orchestrů a souborů staré hudby v Polsku. Ze zahraničních formací stojí za zmínku např: Akademie für Alte Musik Berlin, Musica Florea Praha, Collegium Marianum Praha a Ensemble Inegal z Prahy.

Je uměleckým ředitelem festivalu Varmia Musica a hudebních dílen Varmia Musica Academia v Lidzbarku Warmińském. Vyučuje ve třídě barokního hoboje na Hudební akademii v Poznani.

O třídě

Do hodin barokního hoboje jsou zváni všichni, kdo chtějí proniknout do tajů hry na nástroje se slovem “hoboj” v názvu a na mnoho příbuzných nástrojů. Během kurzu se můžete seznámit s nástroji jako jsou barokní hoboj, hoboj d’amore, hoboj da caccia, klasicistní dvou nebo osmiklapkový hoboj, anglický roh a hoboj 19. století. Východiskem našich hudebních setkání jsou jak čistě technické, tak interpretační otázky podpořené lektorovými bohatými orchestrálními zkušenostmi.

Vítány jsou jak dobové, tak moderní nástroje. Po předchozím kontaktu s lektorem (pište na adresu registrace@early-music.cz) je možné nástroj zapůjčit.

“Jak hrát na hoboj, abychom se nezbláznili?
Jak se “zbláznit” a přesto hrát krásně?
Jsou klapky a strojek opravdu nutné?
Na jaký hoboj hrát Mozarta?
Jsou “barokáři”sekta?
Lze hrát starou hudbu na současný hoboj?
Proč není současný hoboj současný?
Vibrovat či nevibrovat – to je otázka. Je pravda, co říká pan profesor?
Jak se má žít?”

Ve Valticích se pokusím na všechny otázky poskytnout vyčerpávající odpovědi. Srdečně zvu!”

Navrhovaný repertoár

F. Couperin, G. F. Händel, C.P.E. Bach, …ale především – dosud nepublikované skladby pro hoboj, které lze nalézt v  internetových knihovnách typu IMSLP.

Požadovaná úroveň studentů

všechny úrovně

Maximální počet studentů

8

Vyučovací jazyky

čeština, angličtina, polština