Lukáš Janko
Dětský orchestr


Lukáš Janko vyučuje housle v ZUŠ Náchod a vede lekce i v jiných hudebních školách.  Je také často zván jako člen poroty v soutěžích základních uměleckých škol. Za svoji pedagogickou činnost získal mnohá ocenění v krajských i v celostátních kolech soutěží. Vede žákovský smyčcový orchestr a smíšený pěvecký sbor Polyfonní sdružení, zaměřené na duchovní hudbu. Svět staré hudby otevírá svým žákům ve spolupráci s houslistou Jiřím Sychou.

O třídě

Smíšené nástrojové obsazení s převahou smyčců. V dětském orchestru si mohou dobře zahrát jak pokročilí hráči, tak začátečníci. Konečnému složení třídy lektor uzpůsobuje notový materiál. Těžiště máme vždy ve staré hudbě, ale každý rok zařazujeme i skladby novější.

Pro práci ve třídě jsou nutnou podmínkou hudební znalosti na úrovni nejméně druhého úspěšně zakončeného ročníku ZUŠ.

Pobyt dětí do 15 let na celé MLŠSH je podmíněn přítomností dospělého průvodce.

Navrhovaný repertoár

Technicky dostupné kratší formy.

Požadovaná úroveň studentů

Začátečníci a mírně pokročilí

Maximální počet studentů

30

Vyučovací jazyky

čeština