Lukáš Vendl
Sbor
Improvizace a číslovaný bas


Lukáš Vendl absolvoval po maturitě na gymnáziu obor varhany ve třídě Prof. Jana Hory na Konzervatoři v Praze. V roce 2003 zakončil studium u Prof. Jaroslava Tůmy na pražské HAMU. Zúčastnil se řady mistrovských kurzů pod vedením vynikajících světových varhaníků (např. Martina Sandera, Haralda Vogela) i cembalistů (Helmut Franke). V roce 2002 studoval na Hochschule für Musik und Theater v Hamburku pod vedením Prof. Wolfganga Zerera. Tématem jeho disertační práce je hudební teorie 17. a 18. stol. se zaměřením na tvorbu pro klávesové nástroje. Získal ocenění na několika domácích i zahraničních interpretačních soutěžích. Jako kantor působí v Českobratrské evangelické církvi, je varhaníkem v chrámu ČCE U Salvátora v Praze. Vyučuje na Pražské konzervatoři a na ZUŠ Charlotty Masarykové v Praze 6. Působí pravidelně jako lektor na letních kurzech staré hudby ve Valticích na Moravě. Věnuje se především poučené interpretaci barokní hudby. Provedl několik novodobých premiér rozsáhlejších vokálně instrumentálních děl např. z archivu kláštera v Želivi. Vede komorní vokální tělesa Ensemble Guillaume a Collegium 419. Jako varhaník a cembalista vystoupil s recitálovým programem mj. v rámci Plzeňského varhanního festivalu, Haydnovských slavnostech, Želivském festivalu, Bachovském týdnu v Budapešti, Smečenském varhanním festivalu, Orlicko-kladském varhanním festivalu aj. Spolupracuje s řadou vynikajících interpretů (Irenou Troupovou, Vilémem Veverkou, Jakubem Kydlíčkem) a souborů (Ensemble Inégal).

O třídě

Pěvecký sbor bude pracovat na repertoáru na duchovní koncert – mj. Sub tuum praesidium Jana Dismase Zelenky a na skladbě, která bude součástí závěrečného vystoupení s orchestrem v sobotu večer. Repertoár ještě v jednání.

Třída improvizace a číslovaného basu je určena (nejen) hráčům na klávesové či strunné nástroje, ale i pro další zájemce, kteří se nebojí trochy hudební teorie. Harmonie, kontrapunkt, hudební formy, rétorické figury jsou hlavními tématy.

Třída sboru denně od 11:00 – 12:30 a 14:00 – 15:30
Třída improvizace a generálbasu denně od 9:00 do 10:50

Navrhovaný repertoár

Budou připraveny materiály ke stažení

Požadovaná úroveň studentů

Všechny úrovně

Maximální počet studentů

Sbor - 50 / Improvizace a basso continuo -10

Vyučovací jazyky

čeština, angličtina, němčina

Aktivní účastníci – Sbor

  1. Pavla Látová
  2. Hana Ptáčková
  3. Andrea Mišoňová
  4. Tereza Mišoňová
  5. Vít Podroužek
  6. Petra Podroužková
  7. David Pop
  8. Lucie Hájková
  9. Veronika Sonter
  10. Adéla Šuchmanová
  11. Matěj Kopecký
  12. Jakub Kopecký
  13. Martin Hlávka
  14. Jakub Smola
  15. Marie Kalendová
  16. Lenka Bartlová
  17. Petr Hejda

Aktivní účastníci – Improvizace a číslovaný bas

  1. Josef Lát
  2. Vít Mišoň