Lukáš Vendl
Improvizace a basso continuo


Lukáš Vendl absolvoval po maturitě na gymnáziu obor varhany ve třídě Prof. Jana Hory na Konzervatoři v Praze. V roce 2003 zakončil studium u Prof. Jaroslava Tůmy na pražské HAMU. Zúčastnil se řady mistrovských kurzů pod vedením vynikajících světových varhaníků (např. Martina Sandera, Haralda Vogela) i cembalistů (Helmut Franke). V roce 2002 studoval na Hochschule für Musik und Theater v Hamburku pod vedením Prof. Wolfganga Zerera. Tématem jeho disertační práce je hudební teorie 17. a 18. stol. se zaměřením na tvorbu pro klávesové nástroje. Získal ocenění na několika domácích i zahraničních interpretačních soutěžích. Jako kantor působí v Českobratrské evangelické církvi, je varhaníkem v chrámu ČCE U Salvátora v Praze. Vyučuje na Pražské konzervatoři a na ZUŠ Charlotty Masarykové v Praze 6. Působí pravidelně jako lektor na letních kurzech staré hudby ve Valticích na Moravě. Věnuje se především poučené interpretaci barokní hudby. Provedl několik novodobých premiér rozsáhlejších vokálně instrumentálních děl např. z archivu kláštera v Želivi. Vede komorní vokální tělesa Ensemble Guillaume a Collegium 419. Jako varhaník a cembalista vystoupil s recitálovým programem mj. v rámci Plzeňského varhanního festivalu, Haydnovských slavnostech, Želivském festivalu, Bachovském týdnu v Budapešti, Smečenském varhanním festivalu, Orlicko-kladském varhanním festivalu aj. Spolupracuje s řadou vynikajících interpretů (Irenou Troupovou, Vilémem Veverkou, Jakubem Kydlíčkem) a souborů (Ensemble Inégal).

O třídě

Improvizace a generálbas – teoreticky i prakticky. Pro hráče na klávesové nástroje ideální, ale teorie využitelná pro všechny obory. Realizace číslovaného basu, ale i vytváření vlastní hudby. Vývoj kontrapunktu a přemýšlení o hudební struktuře a formách.

Navrhovaný repertoár

pro cembalisty a varhaníky – part continua ve formě nevypracovaného generálbasu. Studenti si mohou přivést vlastní materiál anebo požádat lektora na místě.

Požadovaná úroveň studentů

Všechny úrovně

Maximální počet studentů

12

Vyučovací jazyky

čeština, angličtina, němčina

Aktivní účastníci – Improvizace a číslovaný bas

    1. Markéta Pavlíková
    2. Lucie Maňourová
    3. David Štefaník
    4. Pavel Marek