Eva Káčerková
Pohybová výchova dětí, zpěv a hry


Vystudovala PedF UK Praha, obor český jazyk – hudební výchova. Své vzdělání doplnila o studium muzikoterapie. V Příbrami, kde působí jako hudební pedagog, založila třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy. Se svými sbory pořádá pravidelné koncerty, účastní se mezinárodních přehlídek. Ve Valticích se kromě práce v dětské třídě obětavě věnuje rannímu rozezpívání.

O třídě

Budeme zpívat, tančit, hrát divadlo, bavit se při pohádkách. Na závěrečném vystoupení předvedeme to, co se nám bude nejvíce líbit. Na všechny děti se moc těším!
Třída je určena pro děti od 5 let. Pobyt dětí do 15 let na celé MLŠSH je podmíněn přítomností dospělého průvodce.

Požadovaná úroveň studentů

Začátečníci a mírně pokročilí

Cvičební úbor

Lehké oblečení, cvičky

Maximální počet studentů

15

Vyučovací jazyky

čeština

Aktivní účastníci – Pohybová výchova dětí, zpěv a hry

  1. Antonie Šuchmanová
  2. Karolína Kavalíková
  3. Hana Čermáková
  4. Vojtěch Zelený
  5. Ema Drahokoupilová
  6. Anežka Bernatová
  7. Viktorie Šuchmanová
  8. Julie Vlčková
  9. Magdaléna Skálová
  10. Julie Celhofferová
  11. Zuzana Káčerková
  12. Lukáš Marek
  13. Alžběta Mareková
  14. Apolena Voženílková
  15. Jan Kertis
  16. Lia Biedermannová
  17. Zdislava Čížková