Jana Anýžová
Barokní housle


Studovala housle na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži a na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. V roce 2000 absolvovala roční studium na Staatliche Hochschule für Musik v Trossingenu a tamtéž následovalo řádné studium barokních houslí u Prof. Antona Stecka.

Mistrovské kursy s osobnostmi jako R. Podger, J. Holloway, S. Ritchie, R. Gwilt nebo L. U. Mortensen dále prohloubily její zájem o barokní hudbu.

Již za studií se začala věnovat koncertní činnosti v několika českých i zahraničních souborech: Concerto Köln, Die Kölner Akademie, L’arte del Mondo, Ensemble 1700, Capella Coloniensis, Capella Augustina, Ensemble Tourbillon, Deutsche Händel Solisten, Musica sacra Basel, La Cetra Basel, se kterým získala ocenění Diapason d’Or za live-nahrávku Giulio Cesare in Egitto skladatele Antonia Sartoria. Nyní spolupracuje pravidelně s převážně českými soubory Collegium 1704, Musica Florea, Ensemble Inégal, Czech Ensemble Baroque.

Vedle Quartetto Eisenberg, věnujícímu se hlavně tvorbě z období klasicismu, je zakladatelkou souboru Cadenza Ensemble, se kterým získala 1. cenu v soutěži Alte-Musik-Treff v Berlíně a 2. cenu na mezinárodní soutěži Heinrich-Schmelzer-Wettbewerb v Melku. Soubor se věnuje především hudbě ranného baroka.

Od roku 2008 se několik let věnovala také pedagogické činnosti na Staatliche Hochschule für Musik v Trossingenu, kde vyučovala obor barokní housle.

O třídě

Kurz je určen pro pokročilé hráče na barokní housle. Vítáni jsou také hráči na moderní housle, kteří se zajímají o historickou provozovací praxi a rádi by její pravidla aplikovali při hře na moderní nástroj. Podmínkou není barokní nástroj, ani barokní smyčec. Vítána je minimálně střevová struna E. Podmínkou je ladění na 415 Hz.

Navrhovaný repertoár

Během kurzu mají účastníci nárok na tři vyučovací hodiny v délce 45 minut, které je možné využít pro sólovou i komorní hru s předpokladem, že si hráč přinese kompletní notový materiál (včetně continua), kterému se chce ve výuce věnovat a zajistí doprovod.

Požadovaná úroveň studentů

Středně pokročilí - profesionálové

Maximální počet studentů

8

Vyučovací jazyky

čeština, angličtina, němčina