Jakub Kydlíček
Zobcová flétna
Středověká ansámblová hra


Hráč na zobcovou flétnu a dirigent, patří k vyhledávaným osobnostem scény nejen staré hudby. Kromě klasického vzdělání (orientalistika, historie) studoval nejprve na konzervatoři nejprve obory zobcová flétna a dirigování, postgraduálně studoval u Coriny Marti na prestižním institutu staré hudby Schola cantorum basiliensis. Následně studoval renesanční polyfonii na Conservatorio della Svizzera italiana v Luganu ve třídě Diega Fratelliho. Během studií rovněž absolvoval masterclass u řady osobností staré hudby (P. Holtslag, W. van Hauwe, A. Solomon, C. van Heerden, B. Honig,…) a dále se vzdělával v oblasti operního a orchestrálního dirigování (G. Ch. Sandmann, C. Metters, M. Sieghart) a historické improvizace (M. Erhardt, J. Gundersen, P. Ayrton). Současně obhájil doktorát (Ph.D.) v oboru Historie.

V současnosti vyučuje na Pražské konzervatoři, kde vede třídu zobcové flétny a umělecky řídí Barokní orchestr Pražské konzervatoře (BOPK). Zde vzniklo pod jeho vedením široce respektované centrum studia staré hudby. Zobcovou flétnu vyučuje také na Masarykově univerzitě v Brně a přednáší na Ostravské univerzitě. Jako lektor je zván k výuce na seminářích a kurzech staré hudby, také inicioval vznik několika skladeb pro zobcovou flétnu.

Spolupracuje se soubory Collegium 1704, Capella Regia, Collegium Marianum, Czech Ensemble Baroque, Barocco sempre giovanne,… se kterými vystoupil na předních evropských scénách (Pražské jaro, Semperoper Dresden, Teatro Arriaga, Grand Theatre de Luxembourg, Salzburger festspiele, Bachtage Leipzig,…). Se soubory Capella Mariana a Schola gragoriana pragensis se věnuje hlavně hudbě středověku a renesance.

Se svými soubory Concerto Aventino a More Maiorum se věnuje především méně známý kapitolám evropské hudební historie. Dirigentské působení zahrnuje mj. nastudování děl Les Amours de Ragonde (Mouret), Abgesungene Betrachtungen (Míča), České nešpory (Ryba), The Fairy Queen (Purcell), Ariadna na Naxu (Benda), Messiah (Händel), Velikonoční oratorium (Bach) ad. Pro festival Smetanova Litomyšl nastudoval české premiéry oper Pygmalion (Rameau), Aci, Galatea e Polifemo (Händel) a Paride ed Elena (Gluck). V uplynulé sezóně dirigoval mj. světovou premiéru opery A. Rejchy Guzmán.

Další informace o lektorovi můžete najít na

Jakub Kydlíček
Concerto Aventino

O třídě

Zobcová flétna
hodiny budou probíhat formou masterclass, tj. aktivní výuka jednoho studenta s náslechem ostatních. Na sólové hodiny může student přinést libovolné skladby od pozdního středověku až po současnost. Při práci se budeme věnovat technickým i interpretačním aspektům hry, včetně přesahů do improvizace. Pro každou hodinu si student připraví jednu skladbu (sonáta, canzone, motet, fantasie, suite, etc.). Vždy přineste prosím kompletní provozovací materiál, tedy partituru i party studovaných skladeb.

Středověké a renesanční ansámbly

– třída vhodná pro zpěváky i instrumentalisty
– ladění v ansámblové třídě bude 440Hz
– sehrané ansámbly s vlastním repertoárem jsou vítány
– ostatní se mohou zapojit do skladeb z Codexu Reina
Tuto třídu můžete zvolit pouze jako druhou placenou třídu.
Cena 3 000,- Kč za celý přihlášený soubor. V případě zájmu uveďte při vyplňování přihlášky název třídy a jména dalších členů souboru do políčka k tomu určenému.

Navrhovaný repertoár

Zobcová flétna
– libovolné skladby od pozdního středověku až cca 1750. Zvláštní pozornost můžete věnovat např. Telemannovým fantasiím, Bachovým sólovým sonátám, Bassanovým ricercatám či skladbám z Codexu Faenza…

Požadovaná úroveň studentů

pokročilí

Maximální počet studentů

Zobcová flétna - 6 / Středověká ansámblová hra - 3 soubory

Vyučovací jazyky

čeština, angličtina, francouzština, němčina