30 let MLŠSH Valtice

Vážení a milí členové a příznivci SSH, milovníci hudby, 

 

třicet ročníků Mezinárodní letní školy staré hudby je bezpochyby dobrým důvodem k malému ohlédnutí i oslavám. Ačkoliv historie našich interpretačních kursů je ještě delší, 30 let strávených ve Valticích se nesmazatelně otisklo do paměti několika tisíců účastníků i do samotné podoby letní školy. Genius loci napomáhá vytvářet jedinečnou atmosféru setkávání a společných zážitků, jež přesahují „pouhý“ rozvoj talentu a profesní zdokonalování, a výraznou měrou se podílí i na hlubším formování nás všech, kdo necháváme hudbu i další umění promlouvat k našim srdcím. Mezinárodní letní škola staré hudby prošla během třiceti let různými fázemi, které vždy odrážely jak aktuální situaci „staré hudby“ v české hudební kultuře, tak i celé společnosti obecně. Uplynulé ročníky stejně jako změny v posledních letech dokazují, že MLŠSH ve Valticích je stále potřebná a má co nabídnout. Doufáme proto, že MLŠSH i nadále věnujete svou přízeň, navštívíte nás a zapojíte se do oslav i dalšího rozvoje kursů.

 

Součástí našich malých oslav jsou také tyto webové stránky, na které jsme shromáždili výběr portrétů, vzpomínek a fotografií vážících se k osobnostem a historii MLŠSH i SSH obecně. V žádném případě se nejedná o uzavřený soubor dokumentů – budeme naopak velmi rádi, když nám další pošlete a umožníte tak uchovat památku na přátele a události, které tvoří součást naší společné historie.

 

Marc Niubo