Zpěv při bohoslužbě

Letos jsme přidali do programu speciální třídu, která se bude věnovat zpěvu při bohoslužbě. Jelikož se třída časově nebude krýt s ostatními třídami, je možno ji navštěvovat jako třetí třídu. Kvůli přípravě notového materiálu prosí lektor případné zájemce, kteří si třídu nevybrali v přihlášce, ale přesto by o ni měli zájem, aby napsali na email registrace@early-music.cz. Děkujeme