Tipy na vyplňování přihlášky

Zde máte několik tipů, které by vám mohly usnadnit vyplňování přihlášky. Pročtěte, případné dotazy směřujte na registrace@early-music.cz.


Pokud jste člen SSH (máte nárok na slevu na školném a přednost pro ubytování na internátě) a nezaplatil jste ještě letošní příspěvek, učiňte tak ještě před spuštěním přihlášek. Roční příspěvek je stále 300,- Kč, číslo účtu stále stejné: 2700109794/2010.


V přihlášce bude kolonka “Skladba, na které hodlám pracovat”. Není povinná, nemusíte vyplňovat. Kdykoliv je možné doplnit zasláním této informace na registrace@early-music.cz.


Stále máte možnost zvolit Sbor, Barokní orchestr nebo Zpěv při bohoslužbě jako druhou třídu zcela zdarma.


NOVĚ je nabídka druhých tříd rozšířena. Tato možnost je zpoplatněna. Jaké třídy je možné kombinovat, zjistíte kliknutím na následující obrázek:


Připomínáme, že každý účastník do 15 let musí být doprovázen zletilým účastníkem, který si také vyplní přihlášku. Stačí se přihlásit k pasivní účasti. I pasivní účast vám dává možnost poznat výuku na MLŠSH, můžete nahlédnout do výuky u všech lektorů, účastnit se přednášek a chodit na přehrávky a koncerty.


Objednat jídlo lze i pro neúčastníky. V každé přihlášce lze vybrat počet celých sad jídel (nemusíte počítat, kolikrát je v průběhu MLŠSH večeře, číslo 1 znamená 1 sadu všech možných večeří za celou dobu MLŠSH).