Barokní orchestr

Protože třída orchestru bude zahrnovat mnoho dechových nástrojů, byly vybrány skladby, ve kterých lze smyčcové party přizpůsobit i pro dechové nástroje (flétny, hoboje, fagoty, lesní rohy, pozouny apod.). Příkladem je Concerto grosso XI. Delirium Amoris od Georga Muffata, kde koncertantní nástroje nebo ripieni (Violino) mohou být nahrazeny dechovými nástroji (flétny, hoboje…). Pozoun nebo lesní roh mohou hrát violové party nebo jiný hlas.

A protože letošní kurzy budou mít nádech romantismu, součástí repertoáru bude i Grande sinfonia od raně romantického českého skladatele J. V. Tomáška (pravděpodobně 2 – 3 věty). Tato skladba je napsána tak, že ji mohou hrát i barokní nástroje a různé nástroje se dají vzájemně zaměňovat. Pozoun může například hrát druhý lesní roh, fagot nebo basový part, flétny vedle svého partu také housle, trumpety apod.

Pokud to čas dovolí, mohli bychom zahrát velmi experimentální barokní skladbu Sonátu a 6 od G. Valentiniho. Tato skladba byla navržena již v minulých letech, ale nikdy nebyla realizována.

Ladění bude A = 415Hz.

Georg Muffat: Concerto XI “Delirium Amoris”

Muffat-Geo_Concerto11_Delirium_Amoris
Muffat Concerto grosso XI, Delirium Amoris Viola 2
Muffat Concerto grosso XI, Delirium Amoris Viola 1
Muffat Concerto grosso XI, Delirium Amoris Basso continuo, vcl. rip
Muffat Concerto grosso XI, Delirium Amoris Violin 1 rip.
Muffat Concerto grosso XI, Delirium Amoris Violin 2 concert
Muffat Concerto grosso XI, Delirium Amoris Violone. vcl. rip
Muffat Concerto grosso XI, Delirium Amoris, Violin 2 rip
Muffat Concerto grosso XI, Delirium Amoris Violin 1 concert

Václav Jan Tomášek: Grande Sinfonia

Tomášek Grande sinfonia, Basson 2
Tomášek Grande sinfonia, Basson 1
Tomášek Grande sinfonia, Flute
Tomášek Grande sinfonia, Corni 1,2
Tomášek Grande sinfonia, Contrabass
Tomášek Grande sinfonia, Viola
Tomášek Grande sinfonia, Trumpet 1,2
Tomášek Grande sinfonia, Timpani
Tomášek Grande sinfonia, Oboe 1,2
Tomášek Grande sinfonia, Violin 2
Tomášek Grande sinfonia, Violin 1
Tomášek Grande sinfonia, Violoncello

Giuseppe Valentini: Sonata a 6 “Acronym”

Valentini Sonata a6 ACRONYM Voice 6, vcl, fg, cembalo, Cb
Valentini Sonata a6 ACRONYM Voice 5, Vcl, Basoon
Valentini Sonata a6 ACRONYM Voice 5 Viola
Valentini Sonata a6 ACRONYM Voice 4 Viola
Valentini Sonata a6 ACRONYM Voice 3, Viola
Valentini Sonata a6 ACRONYM Violin 4 or vla
Valentini Sonata a6 ACRONYM Violin 3 or Vla
Valentini Sonata a6 ACRONYM Violin 2, ob, fl
Valentini Sonata a6 ACRONYM Violin 1, ob, fl