Protiepidemická opatření a podmínky účasti na MLŠSH 2021

Milí přátelé,
vzhledem k zcela pochopitelně se množícím dotazům shrnujeme aktuální pravidla, za nichž bude možné se zúčastnit MLŠSH ve Valticích.

1) Před Vašim příjezdem budeme potřebovat buď

a) potvrzení o negativním PCR-testu ne starším než 1. 7. 2021
b) potvrzení o alespoň jedné dávce očkování (u dvoudávkových vakcín) obdržené před 14. červnem, (ale ne dříve než 4. 4. 2021, pokud nebyla aplikována druhá dávka), eventuálně u jednodávkové 20. června, ale ne dříve než 4. října 2020
(c) doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů před začátkem MLŠSH (tedy nikoliv před 4. lednem 2021)

Tato potvrzení nám prosím pošlete mailem (registrace@early-music.cz) ještě před příjezdem v naskenované podobě. Vezměte si je ale i s sebou pro případ nutné kontroly. Platí pro všechny starší šesti let.

2) Výuky se bude možné účastnit pouze s tímto potvrzením, které bude námi evidováno a pro naše účely jej bude rovněž stvrzovat námi vydaná účastnická jmenovka, kterou bude zcela nezbytné mít stále u sebe.

3) Koncertů bude možné se účastnit pouze s výše zmiňovanou účastnickou jmenovkou a se zakrytými dýchacími cestami respirátorem bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).
Také toto opatření platí pro všechny starší šesti let, výjimku mají pouze účinkující umělci.

Jak jistě chápete, změna může přijít ze dne na den, a proto Vás laskavě žádáme, abyste sledovali naše zprávy i nařízení vlády a pověřených úřadů, a nezlobili se na nás, když Vás opět s něčím obešleme.

Vaši organizátoři