Ondřej Šmíd
Zpěv při bohoslužbě
Česká duchovní píseň


Ondřej Šmíd je zpěvák a muzikolog. Studoval zpěv u prof. Jiřího Kotouče, na FF MUNI obory Akademie staré hudby a Hudební věda. Jako kantor a tenorista působí v katedrále sv. Víta a v kostele Nejsv. Salvátora v Praze. Vystupuje a nahrává zejména se souborem Capella Regia. Představil se např. na festivalech Canto Gregoriano e polifonia (Itálie), Musica Liturgica (Izrael), Pražské Jaro, Festival komorní hudby Český Krumlov (barokní opera), Concentus Moraviae, Píseň našich kořenů (Polsko). Zajímá se o barokní hudbu zejména 17. stol. Tématem jeho disertace je Alberik Mazák. Věnuje se také dílu Lodovica da Viadany a francouzským mistrům počátku 18. stol. Zajímá se o techniku zpěvu, hudební teorii, nauku raného baroka a zvláště o rétoriku a estetiku, které považuje za klíčové součásti interpretace. Působí jako místopředseda Společnosti pro starou hudbu a Společnosti pro duchovní hudbu.

O třídě

Cílem této mimořádné třídy je provádění duchovní hudby v její autentické funkci, tedy zpívání na nedělních mších ve farním kostele. V případě, že to nebude kolidovat s vaší dopolední výukou (= nebudete zapsaní v jiné třídě na dopolední výuku), můžete se již první neděli (po příjezdu) podílet na provedení mše Alberica Mazaka – Missa brevis [M222]. Na závěrečnou nedělní bohoslužbu nacvičíme mši od Adama Michny, jehož 420. výročí narození si připomeneme 30. června. Ve všední dny budeme zpívat (se zájemci také při bohoslužbě) mši Lodovica da Viadany*, který se narodil před 460ti lety; zejména však vícehlasá moteta z českých kancionálů a písně Adama Michny k českým patronům. Tento repertoár je srozumitelný (proto je vhodný i jako didaktický materiál) a nachází dobré praktické využití v koncertním provozu i při liturgii.
Na studovaném repertoáru budeme vysvětlovat některé aspekty dobové hudební nauky. Pochopení souvislostí v hudbě 17. stol. nemá vztah jen k hudbě dané doby, ale najde využití i v moderních žánrech, osvětluje současnou nauku a formuje naše hudební cítění. Budeme hovořit o tempu a charakteru (hudby), o taktu a dirigování v době, kdy dirigenti (v dnešním slova smyslu) ještě neexistovali. O napětí a uvolnění, o „menzurální a metrické“, „měřitelné a neměřitelné“ hudbě, o poetice a stopách, o mluvení a znění, a o tom, co je hlavní: o rétorice a sdělení, o „performanci“ a provedení.

*) Podle skutečně přítomných budeme zpívat: Missa Dominicalis nebo Missa sine Nomine.

Výuka bude probíhat denně od 16:30 do 17:45, zpěv při večerní mši od 18:00 – 18:45.
První zkouška již v sobotu po příjezdu v 17:00 na Vinařské škole.

Navrhovaný repertoár

Česká duchovní píseň, Adam Václav Michna
Alberik Mazák – Missa brevis

Požadovaná úroveň studentů

Všechny úrovně

Maximální počet studentů

Neomezeně

Vyučovací jazyky

česky, anglicky

Aktivní účastníci – Zpěv při bohoslužbě

  1. Šárka Dohnalová
  2. Pavla Látová
  3. Markéta Krumphanzlová
  4. Hana Ptáčková
  5. Vít Podroužek
  6. Petra Podroužková
  7. Olga Pavlišová
  8. Markéta Maryášová
  9. Ondřej Dobisík
  10. Claudia Stolte