Ondřej Šmíd
Zpěv při bohoslužbě
Česká duchovní píseň


Ondřej Šmíd je zpěvák a muzikolog. Studoval zpěv u prof. Jiřího Kotouče, na FF MUNI obory Akademie staré hudby a Hudební věda. Jako kantor a tenorista působí v katedrále sv. Víta a v kostele Nejsv. Salvátora v Praze. Vystupuje a nahrává zejména se souborem Capella Regia. Představil se např. na festivalech Canto Gregoriano e polifonia (Itálie), Musica Liturgica (Izrael), Pražské Jaro, Festival komorní hudby Český Krumlov (barokní opera), Concentus Moraviae, Píseň našich kořenů (Polsko). Zajímá se o barokní hudbu zejména 17. stol. Tématem jeho disertace je Alberik Mazák. Věnuje se také dílu Lodovica da Viadany a francouzským mistrům počátku 18. stol. Zajímá se o techniku zpěvu, hudební teorii, nauku raného baroka a zvláště o rétoriku a estetiku, které považuje za klíčové součásti interpretace. Působí jako místopředseda Společnosti pro starou hudbu a Společnosti pro duchovní hudbu.

O třídě

Cílem této mimořádné třídy je provádění duchovní hudby v její autentické funkci, tedy zpívání na nedělních mších ve farním kostele. V případě, že to nebude kolidovat s vaší dopolední výukou (= nebudete zapsaní v jiné třídě na dopolední výuku), můžete se již první neděli (po příjezdu) podílet na provedení mše Alberica Mazaka – Missa brevis [M222]. Na závěrečnou nedělní bohoslužbu nacvičíme mši od Adama Michny, jehož 420. výročí narození si připomeneme 30. června. Ve všední dny budeme zpívat (se zájemci také při bohoslužbě) mši Lodovica da Viadany*, který se narodil před 460ti lety; zejména však vícehlasá moteta z českých kancionálů a písně Adama Michny k českým patronům. Tento repertoár je srozumitelný (proto je vhodný i jako didaktický materiál) a nachází dobré praktické využití v koncertním provozu i při liturgii.
Na studovaném repertoáru budeme vysvětlovat některé aspekty dobové hudební nauky. Pochopení souvislostí v hudbě 17. stol. nemá vztah jen k hudbě dané doby, ale najde využití i v moderních žánrech, osvětluje současnou nauku a formuje naše hudební cítění. Budeme hovořit o tempu a charakteru (hudby), o taktu a dirigování v době, kdy dirigenti (v dnešním slova smyslu) ještě neexistovali. O napětí a uvolnění, o „menzurální a metrické“, „měřitelné a neměřitelné“ hudbě, o poetice a stopách, o mluvení a znění, a o tom, co je hlavní: o rétorice a sdělení, o „performanci“ a provedení.

*) Podle skutečně přítomných budeme zpívat: Missa Dominicalis nebo Missa sine Nomine.

Výuka bude probíhat denně od 16:30 do 17:45, zpěv při večerní mši od 18:00 – 18:45.
První zkouška již v sobotu po příjezdu v 17:00 na Vinařské škole.

Navrhovaný repertoár

Česká duchovní píseň, Adam Václav Michna
Alberik Mazák – Missa brevis

Požadovaná úroveň studentů

Všechny úrovně

Maximální počet studentů

Neomezeně

Vyučovací jazyky

česky, anglicky

Aktivní účastníci – Zpěv při bohoslužbě