Hana Slačálková
Historický tanec (baroko)


Vystudovala obor taneční věda na HAMU v Praze. Dobovému tanci a barokní taneční estetice se profesionálně věnuje od roku 1998. Jako tanečnice spolupracovala s mnoha významnými choreografy při rekonstrukcích barokních oper i dalších významných děl z období 16.–18. století (např. s H. Kazárovou, D. Wortelboer, M. Leclercqem, S. T´Hooft aj.). Se svými tanečníky vystupuje převážně s rekonstrukcemi barokních tanců již řadu let v rámci různých festivalů.
Choreografie do barokních oper: J. H. Schmelzer – Herkules und Onfale, G. Bononcini – La Nemica d´Amore, A. Caldara – Scipione Affricano il Maggiore, A. Caldara – L´Asilo d´Amore. Choreografie do historických filmů a seriálů: Jindřich IV. Navarrský, Borgia, Interlude in Prague, Britannia, Knightfall, Edmond, Marie Terezie aj. Každoročně vede semináře zaměřené na barokní tanec v Praze i po celé republice. Dějiny tance a baletu a historické tance vyučuje na Pražské taneční konzervatoři.

O třídě

Seminář je určen pro zájemce, kteří již mají alespoň základní povědomí a dovednosti v oblasti barokního tance.V praxi se budeme pečlivě věnovat rozvíjení základů a principů barokní taneční techniky, tanečnímu držení těla a vnímání prostoru. Procvičíme si také základní barokní krokové motivy a naučíme se je používat v různých směrech, variacích i kombinacích.

Navrhovaný repertoár

Hlavní náplní semináře bude král mezi barokními tanci- menuet, a to rovnou jeho divadelní párová forma – Menuet a deux. Na tento vskutku již scénický tanec si můžeme troufnout právě i s mírně pokročilými studenty. Od této náročnější práce se také odreagujeme některými skupinovými kontratanci.

Požadovaná úroveň studentů

Mírně pokročilí

Maximální počet studentů

16

Vyučovací jazyky

čeština, angličtina, němčina

Aktivní účastníci – Historický tanec (baroko)