Axel Wolf
Loutna a theorba


Axel Wolf vystudoval hru na kytaru a loutnu u Hanse Michaela Kocha. Jeho dalšími učiteli byli Nigel North a Hopkinson Smith a Rolf Lislevand. Jeho hudební aktivity, coby předního reprezentanta loutnové hry, pokrývají široké spektrum od sólové a komorní hry až po operní orchestřiště, s partnery jako Dorothee Oberlinger, Irvine Arditti, Sebastian Hess, Rüdiger Lotter, Stefan Temmingh a Joel Frederiksen. Axel Wolf vystupoval na řadě mezinárodníchfestivalů (Bruggy, Utrecht, Edinburgh, Řím, Tokio, New York) se soubory Musica Fiata (Kolín nad Rýnem), United Continuo Ensemble, Freiburg Baroque Orchestra, Orchestra of
the Age of Enlightenment a English Concert London. Od roku 2000 je pravidelným hostem Bavorské státní opery v händelovských produkcích s dirigenty jako Ivor Bolton, Harry Bicke a Christopher Moulds.
Axel Wolf složil a produkoval hudbu pro dokumentární film „Sonbol“, účinkoval v různých televizních produkcích bavorské televize (BR) a ve vysílání “3nach9” Radio Bremen. V operních, koncertních a CD produkcích spolupracoval s umělci jako Peter Schreier, Alan Curtis, Enoch zu Guttenberg a Joshua Rifkin. Vedle řady CD nahrávek v roli hráče continua a doprovazeče realizoval také pět sólových desek: Loutnová hudba Michelangela Galileiho, „Friends of the Lute“ s hudbou Silvia Leopolda Weisse, “Opera for Lute” s díly JohannaAdolpha Hasseho, Johanna Sebastiana Bacha and Alessandra Piccininiho. Improvizace s
Hugo Siegmethem na saxofonech a basklarinetu budou následovány adaptací Schubertovy Zimní cesty s jazzovými reflexemi v listopadu 2020.

O třídě

Ve třídě najdou uplatnění hráči na historické drnkací nástroje jako je renesanční loutna, arciloutna, teorba, barokní loutna, mandora a barokní kytara. Práce ve třídě se bude soustředit na poučenou interpretaci dobové hudby, technické aspekty každého nástroje, a hru na loutnu v širším kontextu (ornamentika, artikulace, rétorika atd.). Studenti zajímající se o prohloubení dovedností ve hře bassa continua jsou rovněž vítáni.

Navrhovaný repertoár

Sólové i komorní kusy (dueta atd.) od 16. do 18. století pro renesanční loutnu, theorbu, arciloutnu, barokní loutnu, mandoru nebo barokní kytaru. Vokální a instrumentální skladby kde loutnové nástroje hrají basso continuo. Neváhejte přijít s vlastním výběrem kompozic, na kterých chcete pracovat.

Požadovaná úroveň studentů

Začátečníci, středně pokročilí, pokročilí a profesionálové

Maximální počet studentů

8

Vyučovací jazyky

němčina, angličtina

Aktivní účastníci – Loutna a theorba

  1. Muriel Dominů
  2. Jan Podroužek
  3. Matěj Klimeš
  4. Veronika Chourová
  5. Ivo Jančík
  6. Lukáš Sosnovec
  7. Kristina Vonková