Marek Štryncl
Barokní orchestr


Dirigent, violoncellista, sbormistr a skladatel Marek Štryncl (1974, Jablonec n. N.) zastával již během studia na konzervatoři v Teplicích funkci koncertního mistra Severočeské filharmonie. Absolvoval pražskou Akademii múzických umění v oboru dirigování (2002) a studoval barokní violoncello na Dresdner Akademie für alte Musik. Zároveň se zúčastnil mnoha kurzů zaměřených na stylovou interpretaci (Chinon, Mainz, Basel, Valtice…).

Jako dirigent a sbormistr spolupracuje s význačnými komorními a symfonickými orchestry, sbory, ansámbly a sólisty (např. Magdaléna Kožená, Phillipe Jaroussky, The New Israeli Vocal Ensemble, Boni Pueri, Orlando Consort, Pražský komorní sbor, Les Musiciens du Paradis, Pražská komorní filharmonie…). Jeho repertoár zahrnuje tvorbu od raného baroka až po romantismus a soudobé skladby.

Zájem o dobovou interpretaci ho v roce 1992 přivedl k založení souboru Musica Florea, s nímž oživuje zapomenuté autory zejména českého baroka a klasicismu. Je dramaturgem pravidelných koncertních řad v Praze a celé ČR a iniciátorem unikátního projektu převozného barokního divadla Florea Theatrum.

Vedle sólové a komorní hry na violoncello se příležitostně věnuje kompozici.

Účinkoval na prestižních festivalech (např. Pražské jaro, Rezonanzen Wien, Festival van Vlaanderen Brugge, Tage alter Musik Sopron, Tage alter und neuer Musik Regensburg, Struny Podzimu, Concentus Moraviae). Nahrál desítky CD, z nichž mnohá získala vrcholná ocenění (Diapason 1994, Zlatá Harmonie 1997, Cannes Classical Award 2003).

Nevyhýbá se ani experimentálním projektům, kam patří např. spolupráce se zpěvačkou Ivou Bittovou (V. Godár Mater, EMC, 2007), nebo provádění romantické symfonické hudby na dobové nástroje (A. Dvořák, Arta Records 2009).

V současné době Štryncl vyučuje orchestrální dirigování, dirigování duchovní sborové hudby a barokní violoncello na Univerzitě Karlově v Praze a také na speciálních kurzech a workshopech, jako jsou Mezinárodní letní škola staré hudby ve Valticích, Bohemia Cantat v Liberci, Convivium, Akademie múzických umění v Praze a Janáčkova akademie múzických umění v Brně.

Další informace o lektorovi můžete najít na

http://www.musicaflorea.cz

O třídě

Zájemci o orchestrální třídu musí počítat s tím, že ladění bude o půl tónu níž (a = 415Hz). Zváni jsou i ti, kteří nemají dobové nástroje. Musí si však podladit o půl tónu níž (smyčcové nástroje). Do orchestru mohou i některé moderní dechové nástroje (fagoty a lesní rohy), které si ale své party musí transponovat o půl tónu níž.

Navrhovaný repertoár

S ohledem na téma závěrečného představení “Krása a snění” si orchestr zahraje výběr z nádherné baletní hudby “Les petits riens” (ve volném překladu “nicůtky” či “maličkosti”) nejen od W. A. Mozarta. Zde si kromě smyčcových nástrojů mohou zahrát flétny, hoboje, fagoty, perkuse a lesní rohy. Vše záleží na tom, jak se to v orchestru sejde, ale můžeme si zahrát ne těžkou, ale přesto brilantní skladbu Offertur ad duos choros od P. J. Vejvanovského. Dále od A. Vivaldiho pozoruhodnou skladbu Concerto in C (RV 114) ve francouzském stylu. Není vyloučené, že se letos pokusíme o provedení experimentálního akronymu G. Valentiniho, na kterého z časových důvodů minulý rok nedošlo.

I letos bude orchestr hrát v ladění komorní a 415 Hz. Lze využít i některé moderní nástroje, pokud budou náležitě transponovat (lesní rohy, fagoty apod.).

Požadovaná úroveň studentů

Pokročilí - profesionálové

Vyučovací jazyky

čeština, angličtina