Magdalena Malá
Barokní housle


Vystudovala hru na housle na Pražské konzervatoři u prof. D. Zárubové, a historickou hudební praxi na Týnské škole v Praze (Collegium Marianum) v rámci studijního programu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy u MgA. L. Torgersen. Aktivně se účastnila mnoha mezinárodních mistrovských kurzů a seminářů staré hudby u významných osobností zabývajících se tzv. historicky poučenou interpretací. Byli jimi např. C. Mackintosch, K. Debretzeni, D. Deuter, L. Russel, A. Steck, S. Standage, R. Richter, M. Glodeanu, I. Korol.

Věnuje se především koncertní činnosti. Je členkou a spoluzakladatelkou souboru Ensemble Fiorello. Spolupracuje s předními barokními ansámbly a orchestry jako např. Musica Florea, Capella Regia Praha, Collegium Marianum, Collegium 1704, Ensemble Inégal, Harmonia Delectabilis, Hipocondria ensemble, Musica Salutaris, Musica Figuralis.

Od roku 2010 působí jako sólistka a koncertní mistryně Ensemble 18+. Tento komorní orchestr se věnuje převážně interpretaci skladeb českého klasicismu.

Pravidelně vystupuje jako komorní a sólová hráčka na mnoha festivalových pódiích u nás i v zahraničí (Pražské Jaro, Smetanova Litomyšl, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, Olomoucké barokní slavnosti, Svatováclavský hudební festival, Concentus Moraviae, Lípa Musica, Haydnovy hudební slavnosti, Bachfest Leipzig, Händel- Festspiele Halle, Festival de Sablé). Účastní se mezinárodních projektů staré hudby, podílí se na nahrávání CD a natáčí pro rozhlas a televizi.

O třídě

Zájemce by měl mít osvojené základy techniky hry na nástroj (dosažen alespoň 4. ročník ZUŠ). Během kurzu má každý účastník nárok na tři vyučovací hodiny v délce 45 minut, které je možné využít pro sólovou i komorní hru s předpokladem, že si hráč přinese kompletní notový materiál, kterému se chce ve výuce věnovat.  Třída je otevřená i pro hráče na violu!

Ladění 415 Hz není nutnou podmínkou.

Navrhovaný repertoár

Repertoár je libovolný. Náročnost je přizpůsobena dle úrovně samotného hráče. Nezapomeňte notové party na doprovod či generálbas!

Požadovaná úroveň studentů

Všechny úrovně

Maximální počet studentů

8

Vyučovací jazyky

čeština, angličtina, němčina