Gabor Prehoffer
Zobcová flétna
Komorní hudba


Studoval hru na zobcovou flétnu u Rahel Stoellger na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni, kde absolvoval v roce 2003. Zúčastnil se letních mistrovských kurzů Maurice van Lieshouta a Hana Tola a sám vyučoval na obdobných kurzech v rakouském Schärdingu (1999), českém Jindřichově Hradci (2000-2001), maďarské Bélapátfalvě (2003-2004) a Savaria Workshop v Szombathely.

S vídeňským orchestrem Orpheon Consort vystoupil na mnoha koncertech v Rakousku, Itálii, České republice a Maďarsku.

Od roku 2002 vyučuje hru na zobcovou flétnu na Střední hudební škole v Szombathely a od roku 2021 působí jako učitel zobcové flétny na Univerzitě v Györu.

O třídě

Třída zobcové flétny je otevřená pro hráče střední a profesionální úrovně. Důraz je v hodinách kladen na společnou práci s basso continuo. Hráči prosíme, aby si dle svých možností zajistili literaturu s doprovodem.

Kurz komorní hudby je určen jak pro hudebníky, tak pro zpěváky se zájmem o společnou hru. Je vítán hudební výběr z období let 1600 a 1800. Kromě již sestavených souborů jsou srdečně zvána také seskupení, která se zformují až ve Valticích – všichni jsou vítáni. Gábor bude poctěn, kdyby v rámci komorní hudby mohl převzít part cembala.

Navrhovaný repertoár

Jakékoli skladby se zobcovou flétnou z let 1550 až 1770.

Požadovaná úroveň studentů

Pokročilí a profesionálové

Maximální počet studentů

8 - zobcová flétna, 4 - soubory komorní hudby

Vyučovací jazyky

němčina, maďarština, slovenština

Aktivní účastníci – Zobcová flétna

Aktivní účastníci – Komorní hudba