Čeněk Svoboda
Vokální ansámbly


Pochází z Liberce, kde vystudoval Gymnázium F.X. Šaldy. Od roku 2001 vede gymnaziální sbor Cum decore, vedl smíšený sbor Ještěd (2007–2013) a od jara do zimy obdivuje krásy Jizerských hor. Zde také potkal prof. Svatavu Šubrtovou, která se ho laskavě ujala jakožto soukromá učitelka zpěvu. V Praze vystudoval obor Sbormistrovství na Pedagogické fakultě ve třídě Marka Valáška. Mezi lety 2004–2016 zde vedl ansámbl staré hudby Collegium 419. V roce 2015 založil vokální ansámbl I Dilettanti. Jako zpěvák se specializuje na interpretaci staré hudby. Je jedním ze zakládajících členů Collegia vocale 1704, v němž působí dodnes. Spolupracuje se soubory Musica Florea, Collegium Marianum, Dresdner Kammerchor, Doulce memoire a dalšími. V současné době také přednáší na Ped. Fakultě estetiku sborového zpěvu a připravuje pořady pro Český rozhlas 3. Od roku 2019 vede soubor Madrigalion Praga, který se specializuje na madrigaly a vokální polyfonii kolem roku 1600.

Další informace o lektorovi můžete najít na

http://madrigalion.com

O třídě

Náplní třídy bude nácvik a provedení ansámblových skladeb z dob vrcholné renesance a počátku baroka. Budeme pracovat na správné vokální technice, správné artikulaci a interpretaci adekvátní obsahu skladeb a jejich textů. Při obsazení jednotlivých hlasů budeme dbát na stylovou přiměřenost, pokud nám to složení třídy umožní. Ke skladbám dodám i dobový kontext a obecně platné interpretační postupy.

Navrhovaný repertoár

Nabízím skladby Tomáše Luise de Victoria nebo Giovanni Gabrieliho, jsem i připraven provést v menším obsazení madrigaly letošního jubilanta Philippa de Monte, pokud o to bude zájem. Účastníci si mohou přinést i vlastní ansámblový repertoár, ideálně v souladu se zaměřením třídy (z let 1550-1650). Součástí třídy bude také nácvik baletu Claudia Monteverdiho Tirsi e Clori pro závěrečný koncert.

Požadovaná úroveň studentů

Rád bych pracoval se studenty, kteří už mají s ansámbly nějakou zkušenost a prošli nějakým vokálním tréninkem.

Maximální počet studentů

15

Vyučovací jazyky

čeština, angličtina, němčina

Aktivní účastníci – Vokální ansámbly