Richard Šeda
Cink
Ansámblová hra (16.-17. století)


Richard Šeda absolvoval obor hra na trubku na Konzervatoři v Českých Budějovicích ve třídě Jiřího Pelikána. Již během tohoto studia se zajímal o tzv. historicky poučenou interpretaci staré hudby. Ve hře na cink byl zpočátku samoukem a své první koncertní zkušenosti získával v souboru Ritornello pod vedením Michaela Pospíšila. V roce 2005 zahájil své soukromé studium hry na cink na několika interpretačních kurzech v Praze a ve Francii u francouzské cinkenistky Judith Pacquier. Z jeho působení  v mnoha zahraničních souborech staré hudby jmenujme například Concerto Copenhagen, Marini Consort Insbruck, L´Arpa  Festante München, Wiener Hofburgkapelle, Clemencic Consort Wien. V České republice spolupracuje například se soubory Cappella Mariana, Collegium Marianum, Ensemble Inégal, Collegium 1704 a další. Cenné hráčské zkušenosti získával i po boku hráčů William Dongois nebo Bork – Frithjof Smith.

V roce 2007 založil vlastní soubor Capella Ornamentata se zaměřením na hudbu 16. a 17. století. Capella Ornamentata má na svém kontě řadu vystoupení na domácích i zahraničních pódiích a festivalech staré hudby a prezentuje se i v rozhlasovém a televizním vysílání. V roce 2016 vydalo Karmelitánské nakladatelství jejich první CD „Da pacem Domine“ v mezinárodním obsazení a mapující hudbu předbělohorských Čech a v roce 2019 za finační podpory Ministerstva kultury ČR druhé CD „Ad Matrem venite“ s hudbou z kroměřížského arcibiskupského archivu.  Nedílnou součástí hudebního života Richarda Šedy je i jeho rodné město Dačice. V místní Základní umělecké škole vyučuje hru na zobcové flétny a trubku a kromě častých vystoupení se svými žáky dosahuje také úspěchy v celostátních soutěžích ZUŠ.

Bývá také lektorem hry na cink na Letní škole staré hudby ve Valticích. Je spoluzakladatelem a hudebním dramaturgem regionálního barokního festivalu barokních umění Dačické baroko. Věnuje se také hudebně badatelské činnosti a spartaci starých tisků. Jeho badatelský přínos v oblasti hudby v Kroměřížském archivu byl zmíněn i knize Jiřího Sehnala „Pavel Josef Vejvanovský and the Kroměříž music collection“.

Další informace o lektorovi můžete najít na

Capella Ornamentata

O třídě

Cink:
Třída je vhodná pro začínající i středně pokročilé hráče na cink. Zaměříme se především na přednesovou literaturu a nahlédneme do diminuční a improvizační praxe. Součástí lekcí budou nátisková a technická cvičení, kontrola intonace, vedení fráze a zdobení melodie.

Ansámblová hra (16.–17. století):
Komorní repertoár 16. a 17. století pro cink a další nástroje – diminuce, canzony, sonáty. V případě zájmu též duchovní hudba Philippa de Monte ve spolupráci se violami da gamba a zpěváky! Třída je otevřena i pro hráče na žesťové nástroje; podle aktuálního složení budou vytvořeny smíšené nebo oddělené ansámbly.

Navrhovaný repertoár

Sólový a komorní repertoár 16. a 17. století pro cink – diminuce, canzony, sonáty, resp. ansámblová literatura pro žestě 16. –18. století. Studenti získají materiál od lektora.

Požadovaná úroveň studentů

středně pokročilí, pokročilí a profesionálové

Maximální počet studentů

Cink - 6 / Ansámblová hra - 10

Vyučovací jazyky

čeština, angličtina

Aktivní účastníci – Cink

  1. Matyáš Houf
  2. Michala Roubalová
  3. Barbora Mišoňová
  4. Vlastimil Kovář
  5. Vít Mišoň

Aktivní účastníci – Ansámblová hra (16.–17. století)

  1. Ondřej Klimeš
  2. Laura Maňourová
  3. Michala Roubalová
  4. Anežka Mišoňová
  5. Petr Mišoň