Miloslav Študent
Loutna a theorba
Loutnové tabulatury


Miloslav Študent vystudoval hudební vědu a estetiku na Masarykově univerzitě v Brně. Ve stejné době založil a vedl ansámbl Flores Musicae (spolu s Magdalenou Koženou, Vladimírem Richterem a Věrou Mikuláškovou). Po období, kdy byl odkázán jen na mistrovské kurzy (S. Juřica, L. Contini, A. Bailes, H. Smith) odešel studovat hru na loutnu do Itálie, kde v roce 1998 ukončil tříleté studium provozovací praxe italské hudby 17. století ve třídě Roberta Giniho (Mezinárodní hudební akademie v Miláně). Na stejné škole získal v roce 2002 ve třídě Paula Beiera diplom hry na loutnu. Hru na loutnu učil na Akademii staré hudby při FF MU v Brně (2002-2012), jejímž vedením byl pověřen v letech 2004-2008. V letech 2007-2012 působil jako lektor hry na loutnu Mezinárodní letní školy staré hudby ve Valticích. Kromě jiného se také významně podílel na hudební přípravě a realizaci inscenace opery L´Orfeo Claudia Monteverdiho v Národním divadle Praha. Jako loutnista má na svém kontě spolupráci s řadou sólistů (M. Kožená, R. Gini, I. Troupová, J. Lewitová, B. Zanichelli, M. Cukrová, M. Knoblochová, M. Pospíšil ad.) i s tělesy (In Cordis Ensemble, Flores Musicae, Ensemble Concerto Milano, Ritornello Praha, Musica Florea, Academia Montis Regalis Mondovì, Margaretha Consort Nizozemí, Capella Regia Praha, Musicalische Copagney Berlin, Teatro Franco Parenti Milano, Musica Bellissima Praha, La Gambetta Brno), s nimiž koncertoval kromě Evropy také v Jižní Americe. Vystupuje také sólově a nahrává pro různá hudební vydavatelství, rozhlas, TV a film.

O třídě

Loutna a theorba
Ve třídě jsou vítáni hráči na historické drnkací nástroje – renesanční loutnu, arciloutnu, teorbu, barokní loutnu, galizonu (calichon), mandoru či barokní kytaru. Práce ve třídě bude zaměřena zejména na stylovou interpretaci hudby příslušných období, technická specifika jednotlivých nástrojů a loutnovou provozovací praxi v širším kontextu (ornamentika, artikulace, rétorika atd.). Vítáni jsou též zájemci o prohloubení praxe hry bassa continua. Sólové nebo komorní (dueta atd.) skladby z repertoáru 15. – 18. století pro renesanční loutnu, arciloutnu, teorbu, barokní loutnu, galizonu, mandoru či barokní kytaru. Vokální nebo instrumentální skladby, v nichž loutnový nástroj hraje part bassa continua.

Loutnové a další tabulatury 16.–18. století – workshop*
Cílem tohoto mimořádného doplňkového cyklu přednášek/workshopů je poskytnout zevrubný přehled vybraných notačních systémů 16.–18. století. Účastníci obdrží soubor ukázek a příkladů s přepisy a cvičebnici čtení loutnové tabulatury “Il Nuovo Verrato.”
Témata lekcí:

 • Úvod do teorie a praxe hudebního zápisu, fenomén „tabulatura“ v historickém kontextu
 • Loutnové tabulatury – německá, italská, španělská, neapolská, francouzská
 • Kytarové alfabeto, tabulatury harfové, klávesové tabulatury – německé a italské
 • Klávesové tabulatury španělské; tabulatury houslové, flétnové ad.
 • Notace generálbasu
 • Ornamentika 16. – 18. století a její notace v loutnových a klávesových tabulaturách
 • Tactus, metrum a proporce v hudbě 16. – 18. století a jejich notace v loutnových a klávesových tabulaturách
 • Rychlokurz čtení loutnových tabulatur (nejen) pro neloutnisty
 • Problematika interpretace a přepisu tabulatur, ediční praxe

*Tento kurz bude vyučován pouze v českém jazyce v odpoledních hodinách, čas bude ještě upřesněn. 

Navrhovaný repertoár

Sólové nebo komorní (dueta atd.) skladby z repertoáru 15. – 18. století pro renesanční loutnu, arciloutnu, teorbu, barokní loutnu, galizonu, mandoru či barokní kytaru. Vokální nebo instrumentální skladby, v nichž loutnový nástroj hraje part bassa continua.

Požadovaná úroveň studentů

Středně pokročilí, pokročilí a profesionálové

Maximální počet studentů

Loutna - 7 / Tabulatury - 15

Vyučovací jazyky

čeština, angličtina, němčina, italština

Aktivní účastníci – Loutna, theorba

  1. Muriel Dominů
  2. Jan Podroužek
  3. Matěj Klimeš
  4. Veronika Chourová
  5. Ivo Jančík
  6. Lukáš Sosnovec
  7. Kristina Vonková

Aktivní účastníci – Workshop "Tabulatury"

  1. Petr Nejedlý
  2. Ondřej Dobisík
  3. Jiří Skoček