Marek Štryncl
Barokní orchestr


Dirigent, violoncellista, sbormistr a skladatel Marek Štryncl (1974, Jablonec n. N.) zastával již během studia na konzervatoři v Teplicích funkci koncertního mistra Severočeské filharmonie. Absolvoval pražskou Akademii múzických umění v oboru dirigování (2002) a studoval barokní violoncello na Dresdner Akademie für alte Musik. Zároveň se zúčastnil mnoha kurzů zaměřených na stylovou interpretaci (Chinon, Mainz, Basel, Valtice…).
Jako dirigent a sbormistr spolupracuje s význačnými komorními a symfonickými orchestry, sbory, ansámbly a sólisty (např. Magdaléna Kožená, Phillipe Jaroussky, The New Israeli Vocal Ensemble, Boni Pueri, Orlando Consort, Pražský komorní sbor, Les Musiciens du Paradis, Pražská komorní filharmonie…). Jeho repertoár zahrnuje tvorbu od raného baroka až po romantismus a soudobé skladby.
Zájem o dobovou interpretaci ho v roce 1992 přivedl k založení souboru Musica Florea, s nímž oživuje zapomenuté autory zejména českého baroka a klasicismu. Je dramaturgem pravidelných koncertních řad v Praze a celé ČR a iniciátorem unikátního projektu převozného barokního divadla Florea Theatrum. Vedle sólové a komorní hry na violoncello se příležitostně věnuje kompozici. Účinkoval na prestižních festivalech (např. Pražské jaro, Rezonanzen Wien, Festival van Vlaanderen Brugge, Tage alter Musik Sopron, Tage alter und neuer Musik Regensburg, Struny Podzimu, Concentus Moraviae). Nahrál desítky CD, z nichž mnohá získala vrcholná ocenění (Diapason 1994, Zlatá Harmonie 1997, Cannes Classical Award 2003). Nevyhýbá se ani experimentálním projektům, kam patří např. spolupráce se zpěvačkou Ivou Bittovou (V. Godár Mater, EMC, 2007), nebo provádění romantické symfonické hudby na dobové nástroje (A. Dvořák, Arta Records 2009).

Další informace o lektorovi můžete najít na

http://www.musicaflorea.cz

O třídě

Letos třída orchestru zahraje pozoruhodné dílo “Cassatione Ongherese” slovenského skladatele Antona Zimmermanna. Je plné folklórní inspirace, která se neváže pouze na “slovanský” charakter, ale též se zde setkáme s podivuhodnými větami, jako je “Píseň slepic”, “Turecké trio”, “Hebrejský menuet” či “Aprílové variace”. Z vážnějšího soudku se zaměříme například na 3. braniborský koncert od Johanna Sebastiana Bacha. Původně sice jen pro smyčce, ale můžeme přidat i dechové nástroje (což Bach také kdysi učinil). A když bude čas, můžeme zkusit štěstí s několika zajímavými “španělskými” částmi ze Symfonie Dur “beethovenovského” skladatele Wenzela Kallusche.

Zájemci o orchestrální třídu musí počítat s tím, že ladění bude o půl tónu níž (a1 = 415Hz). Zváni jsou i ti, kteří nemají dobové nástroje. Musí si však podladit o půl tónu níž (smyčcové nástroje). Do orchestru mohou i některé moderní dechové nástroje (fagoty a lesní rohy), které si své party musí transponovat o půl tónu níž.

Požadovaná úroveň studentů

Pokročilí - profesionálové

Vyučovací jazyky

čeština, angličtina

Aktivní účastníci – Barokní orchestr

  1. Martin Šantora
  2. Štěpán Váňa
  3. Matěj Smola
  4. Veronika Vaňková
  5. Kristýna Stránská
  6. Anna Klokočníková
  7. Libor Richter
  8. Dana Vlčková
  9. Barbora Housová
  10. Karel Jan Procházka