Magdalena Malá
Barokní housle (nejen) pro začínající


Vystudovala hru na housle na Pražské konzervatoři u prof. D. Zárubové, a historickou hudební praxi na Týnské škole v Praze (Collegium Marianum) v rámci studijního programu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy u MgA. L. Torgersen. Aktivně se účastnila mnoha mezinárodních mistrovských kurzů a seminářů staré hudby u významných osobností zabývajících se tzv. historicky poučenou interpretací. Byli jimi např. C. Mackintosch, K. Debretzeni, D. Deuter, L. Russel, A. Steck, S. Standage, R. Richter, M. Glodeanu, I. Korol. Věnuje se především koncertní činnosti. Je členkou a spoluzakladatelkou souboru Ensemble Fiorello. Spolupracuje s předními barokními ansámbly a orchestry jako např. Musica Florea, Capella Regia Praha, Collegium Marianum, Collegium 1704, Ensemble Inégal, Harmonia Delectabilis, Hipocondria ensemble, Musica Salutaris, Musica Figuralis.

Od roku 2010 působí jako sólistka a koncertní mistryně Ensemble 18+. Tento komorní orchestr se věnuje převážně interpretaci skladeb českého klasicismu. Pravidelně vystupuje jako komorní a sólová hráčka na mnoha festivalových pódiích u nás i v zahraničí (Pražské Jaro, Smetanova Litomyšl, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, Olomoucké barokní slavnosti, Svatováclavský hudební festival, Concentus Moraviae, Lípa Musica, Haydnovy hudební slavnosti, Bachfest Leipzig, Händel- Festspiele Halle, Festival de Sablé). Účastní se mezinárodních projektů staré hudby, podílí se na nahrávání CD a natáčí pro rozhlas a televizi.

O třídě

Student by měl mít osvojené základy držení nástroje a být alespoň na úrovni třetího ročníku ZUŠ. Každý student má nárok na tři lekce v délce 45 minut. Ladění na 415 Hz není podmínkou. Třída bude otevřena i pro hráče na violu.

Navrhovaný repertoár

Repertoár bude závislý na úrovni účastníka. Nezapomeňte party doprovodu či noty pro basso continuo.

Požadovaná úroveň studentů

Všechny úrovně

Maximální počet studentů

8

Vyučovací jazyky

čeština, angličtina, němčina

Aktivní účastníci – Barokní housle (nejen) pro začátečníky

  1. Anna Maňhalová
  2. Hana Ptáčková
  3. Jonáš Kolomý
  4. Jan Čermák
  5. Bohdana Hinerová
  6. Matěj Klimeš
  7. Adéla Rybářová
  8. Anna Klokočníková