Julie Braná
Zobcová flétna


Julie Braná vystudovala obor příčná flétna na plzeňské konzervatoři u prof. M. Kroupové. V roce 2001 získala magisterský diplom s vyznamenáním na zobcovou flétnu u prof. P. Holtslaga na Hochschule für Musik und Theater v Hamburku. Studium zde úspěšně ukončila v roce 2004 koncertním certifikátem s vyznamenáním. Barokní a klasicistní příčnou flétnu studovala v letech 2001-2003 na Hochschule für Künste v Brémách u prof. M. Roota. Během studií absolvovala mistrovské interpretační kurzy např. v Německu a Norsku

V roce 2003 založila jako první profesionální interpret hry na zobcovou flétnu v České republice třídu hlavního oboru zobcová flétna na Konzervatoři v Plzni a profesorkou tohoto oboru je též od roku 2006 na Pražské konzervatoři, zde od roku 2017 vyučuje též hlavní obor barokní příčná flétna. Její pedagogické působení zásadně ovlivnilo také výuku na zobcovou flétnu v oblasti základních uměleckých škol – více jak 10 let velice úspěšně působila na ZUŠ B. Smetany v Plzni.Julie Braná vystupuje a nahrává se souborem Ensemble Accento, jehož je spolu s cembalistkou Editou Keglerovou zakladatelkou, dále s plzeňským (triem zobcových fléten Tre Fontane.

Více jak 10 let zastává post 1. flétny v jednom z nejvýznamějších souborů staré hudby v Čechách – (Collegium 1704 pod vedením Václava Lukse a pravidelně hostuje v dalších neméně známých souborech: Musica Florea, Collegium Marianum, Ensemble Inégal, Baroco sempre giovanne.Od roku 2016 hostuje jako sólistka a 1. flétnistka s velice známým a na poli staré hudby již řadu let etablovaným (německým orchestrem Concerto Köln a (spolupracuje i s dalšími zahraničními orchestry např.Akademie für alte Musik Berlin, Dresdner Barockorchester, Hannoversche Hofkapelle.

O třídě

Třída je určena především pro sólové lekce, rozsah komorní hry bude závislý na časových možnostech všech zúčastněných včetně lektorky (domluva až na místě). Notový materiál pro komorní hudbu si studenti nejlépe přivezou s sebou, nicméně lze vybrat a zapůjčit i na místě. Vítáni jsou zejména studenti konzervatoře či gymnázia v oboru zobcová flétna a pokročilí žáci nebo učitelé ZUŠ, ovládající hru na altovou a sopránovou zobcovou flétnu, eventuálně i tenorovou či basovou.

Navrhovaný repertoár

Literatura 16. – 18. století (sólová i komorní)

Požadovaná úroveň studentů

Pokročilí

Maximální počet studentů

Zobcová flétna - 8 / Komorní hudba - 3-4 soubory

Vyučovací jazyky

čeština, němčina

Aktivní účastníci – Zobcová flétna

  1. Jana Huňatová
  2. Eva Polednová
  3. Alžběta Křivohlavá
  4. Natálie Zámorská
  5. Veronika Vaňková
  6. Táňa Rezková
  7. Klára Štrynclová
  8. Zuzana Havlová

Aktivní účastníci – Komorní hudba