Irmtraud Hubatschek
Barokní violoncello & kontrabas


Narodila se roku 1960 v Klagenfurtu. S hudbou začala už v pěti letech a pokračovala studiem hry na cello u Maxe Engela na konzervatoři v Insbrucku a posléze u Nicolause Harnoncourta na Akademii Mozarteum v Salzburku. Rostoucí zájem o otázky provozovací praxe ji přivedl k barokním a klasicistním nástrojům. Po studiu v Londýně dostala nizozemské státní stipendium, které ji umožnilo studovat u Jaapa ter Lindena na Královské konzervatoři v Haagu, kde získala koncertní diplom. Mistrovské kursy pod vedením Anner Bijlsmy, Gerharda Darmstadta, Christophe Coina a Wilberta. Hazelzeta rozšířily její hudební inspiraci. Získala řadu ocenění (např. Jugend Musiziert Austria, International Chamber Music Competition Amersfoort, Nizozemí). Koncertní turné s různými soubory, jako např. Trio Boismortier, Il Dolcimelo, Armonico Tributo Rotterdam…, ji zavedly do většiny evropských zemí a Nepálu. Vedle své koncertní kariéry učila mezi lety 1998 a 2005 také v Centru staré hudby na konzervatoři v Cannes a od roku 1991 na Mezinárodní letní škole staré hudby ve Valticích.
Od roku 1994 žije na Korsice, kde založila vlastní soubor ORFEO ISULANU. V současnosti se věnuje objevování hudebního života Korsiky 18. a 19. století, který zdokumentovala vydáním několika CD Notturno di Corsica I-IV.
Natočila dva filmy o hudbě “Viva Mozart” a “Biber a Muffat”. Ráda kombinuje bádání v oblasti hudby, historie, literatury a dokonce i gastronomie, aby dala vzniknout “hře na téma”, která období baroka přiblíží naší současnosti.

O třídě

Je mi potěšením učit barokní violoncello na letní škole v tak inspirativním prostředí, jako jsou městečko Valtice: minulé a současné se zde setkává tím nejpřirozenějším a živým způsobem!  Tento kurs vítá violoncellisty na barokní i moderní nástroj, stejně jako kontrabasisty, na hru sólovou i – stejně důležitou – komorní a basso continuo.
Mým cílem je doprovázet studenty středně i více pokročilé i profesionály v jejich hledání historicky poučené hry, v hledání „zvuku“ a toho, co N. Harnoncourt nazval hudební řeč. Nehledě na míru vaši dosavadní zkušenosti se střevovými strunami a barokním smyčcem, zvu vás k objevování odlišného světa zvuku, anebo k zdokonalování barokní hry. Moderní nástroje i smyčce jsou rovněž vítány, jen musí být naladěny na 415 Hz během celé výuky. Hráčům na moderní nástroje doporučuji přijít s otevřenou myslí, být připraveni ke změně a k zakoušení mnoha nových věcí po celý týden.
Stejně důležitou částí mé výuky je také komorní hudba – ta začíná s duety pro violoncella v rámci třídy a může být rozšířena do smíšených skupin s dalšími nástroji a zpěváky. Pakliže to čas dovolí, příležitostně budou lekce i odpoledne pro předem domluvené skupiny, které přijdou s dobře připraveným repertoárem.

Program:
Během výuky budou pojednána tato rozmanitá témata:
Barokní violoncellová technika
Hudební řeč – hudba jako řeč
Umění hry bassa continua
Jazyk těla v hudbě – vztah mezi smykováním a dechem
Historické smykové techniky se skupinovými cviky
Jak cvičit…

Třída je otevřena rovněž kontrabasistům pro sólovou barokní hudbu a, co je možná nejdůležitější, také pro hru continua.

Navrhovaný repertoár

 • Hudba pro sólové violoncello: Degli Antonii, Gabrieli, Vitali, Jacchini…
 • Bachovy sólové suity
 • Italské barokní sonáty (Marcello, Vivaldi, Geminiani, Pasqualini, Bononcini, Boccherini…)
 • Francouzské barokní sonáty (Boismortier, Corrette, Barrière…)

Důležité:

 • Nepoužívejte, prosím, žádné adaptace a přepisy skladeb psaných původně pro jiné nástroje.
 • Nezapomeňte s sebou přinést part continua k vaší sólové sonátě!

Skladby pro dvě violoncella jsou také velice vítány.

Každý student by si měl v ideálním případě připravit dvě skladby různého charakteru a z různých období.

Požadovaná úroveň studentů

Středně pokročilí - profesionálové

Maximální počet studentů

8

Vyučovací jazyky

angličtina, němčina, francouzština, čeština

Aktivní účastníci – Barokní violoncello a kontrabas

  1. Alžběta Sovová
  2. Zuzana Stachová
  3. Romana Gaierová
  4. Jan Šamánek
  5. Marie Součková