Irmtraud Hubatschek
Barokní violoncello & kontrabas


Narodila se roku 1960 v Klagenfurtu. S hudbou začala už v pěti letech a pokračovala studiem hry na cello u Maxe Engela na konzervatoři v Insbrucku a posléze u Nicolause Harnoncourta na Akademii Mozarteum v Salzburku. Rostoucí zájem o otázky provozovací praxe ji přivedl k barokním a klasicistním nástrojům. Po studiu v Londýně dostala nizozemské státní stipendium, které ji umožnilo studovat u Jaapa ter Lindena na Královské konzervatoři v Haagu, kde získala koncertní diplom. Mistrovské kursy pod vedením Anner Bijlsmy, Gerharda Darmstadta, Christophe Coina a Wilberta Hazelzeta rozšířily její hudební inspiraci.

Získala řadu ocenění (např. Jugend Musiziert Austria, International Chamber Music Competition Amersfoort, Nizozemí). Koncertní turné s různými soubory, jako např. Trio Boismortier, Il Dolcimelo, Armonico Tributo Rotterdam…, ji zavedly do většiny evropských zemí a Nepálu. Vedle své koncertní kariéry učila mezi lety 1998 a 2005 také v Centru staré hudby na konzervatoři v Cannes a od roku 1991 na Mezinárodní letní škole staré hudby ve Valticích.

Od roku 1994 žije na Korsice, kde založila vlastní soubor ORFEO ISULANU. V současnosti se věnuje objevování hudebního života Korsiky 18. a 19. století, který zdokumentovala vydáním několika CD Notturno di Corsica I-IV.

Natočila dva filmy o hudbě “Viva Mozart” a “Biber a Muffat”. Ráda kombinuje bádání v oblasti hudby, historie, literatury a dokonce i gastronomie, aby dala vzniknout “hře na téma”, která období baroka přiblíží naší současnosti.

O třídě

Je mi potěšením učit barokní violoncello na letní škole v tak inspirativním prostředí, jako jsou Valtice: minulé a současné se zde setkává tím nejpřirozenějším a živým způsobem!
Tento kurs vítá violoncellisty na barokní i moderní nástroj, stejně jako kontrabasisty, na hru sólovou i – stejně důležitou – komorní a basso continuo.

Mým cílem je doprovázet studenty středně i více pokročilé i profesionály v jejich hledání historicky poučené hry, v hledání „zvuku“ a toho, co N. Harnoncourt nazval hudební řeč. Nehledě na míru vaši dosavadní zkušenosti se střevovými strunami a barokním smyčcem, zvu vás k objevování odlišného světa zvuku, anebo k zdokonalování barokní hry. Moderní nástroje i smyčce jsou rovněž vítány, jen musí být naladěny na 415 Hz během celé výuky. Hráčům na moderní nástroje doporučuji přijít s otevřenou myslí, být připraveni ke změně a k zakoušení mnoha nových věcí po celý týden.  Stejně důležitou částí mé výuky je také komorní hudba – ta začíná s duety pro violoncella v rámci třídy a může být rozšířena do smíšených skupin s dalšími nástroji a zpěváky. Pakliže to čas dovolí, příležitostně budou lekce i odpoledne pro předem domluvené skupiny, které přijdou s dobře připraveným repertoárem.

Program:
Během výuky budou pojednána tato rozmanitá témata:
Barokní violoncellová technika
Hudební řeč – hudba jako řeč
Umění hry bassa continua
Jazyk těla v hudbě – vztah mezi smykováním a dechem
Historické smykové techniky se skupinovými cviky
Jak cvičit…
Třída je otevřena rovněž kontrabasistům pro sólovou barokní hudbu a, co je možná nejdůležitější, také pro hru continua.

Navrhovaný repertoár

Hudba pro sólové violoncello: Degli Antonii, Gabrieli, Vitali, Jacchini…
Bachovy sólové suity
Italské barokní sonáty (Marcello, Vivaldi, Geminiani, Pasqualini, Bononcini, Boccherini…)
Francouzské barokní sonáty (Boismortier, Corrette, Barrière…)

Důležité:
Nepoužívejte, prosím, žádné adaptace a přepisy skladeb psaných původně pro jiné nástroje.
Nezapomeňte s sebou přinést part continua k vaší sólové sonátě!
Dueta, tria, triosonáty, možné zaměření i na hru bassa continua.

Skladby pro dvě violoncella jsou také velice vítány.
Každý student by si měl v ideálním případě připravit dvě skladby různého charakteru a z různých období.

Požadovaná úroveň studentů

Středně pokročilí - profesionálové

Maximální počet studentů

10

Vyučovací jazyky

angličtina, němčina, francouzština, čeština