Jürgen Banholzer
Sólový zpěv
Vokální komorní hudba


Jürgen Banholzer studoval hru na varhany v Bostonu (USA) u Jamese Davida Christie, na Musikhochschule ve Stuttgartu u Ludgera Lohmanna (za podpory stipendia Studienstiftung des Deutschen Volkes) a u Jeana Boyera na Conservatoire National Supérieur de Musique v Lyonu. Zpěv studoval na Schole Cantorum v Basileji, později získal titul PhD v oboru hudební vědy na univerzitě v Mohuči.

Jako varhaník vystupuje v Německu, Rakousku, Francii a Švýcarsku. Největší pozornost věnuje varhanní hudbě a varhanám 17. a 18. století. Jako hráč continua (cembalo, varhany) vystupuje se soubory Johann Rosenmüller Ensemble, Freiburger Barockorchester, Balthasar-Neumann-Ensemble, L’Arpa festante, La Dolcezza, Stefan Temmingh & Ensemble, ad.

Společně s rakouskou hráčkou na cimbál Margit Übellacker založil soubor La Gioia Armonica, který za jeho řízení pořídil první novodobé nahrávky děl Antonia Caldary a Johanna Georga Reuttera u firmy Ramée a stanice Radio Bremen, pochvalně přijaté kritikou (Early Music, Goldberg, BBC Music Magazine).  Soubor vystoupil na festivalech Händelfestspiele Halle, Dordrecht Bachfestival a Mitteldeutsche Heinrich-Schütz-Tage.

Do roku 2010 vystupoval Jürgen Banholzer jako kontratenorista na koncertech, natáčel v rozhlasu a na CD, ve spolupráci s dirigenty (Thomas Hengelbrock, Ivor Bolton, Harry Christophers a Jean-Claude Malgoir) a významnými soubory dobových nástrojů (Concerto Köln, Il Seminario Musicale, Das Kleine Konzert, Concerto poetico Zürich, L’arpa festante, L’Orfeo, La Gamba). Jeho nahrávka sólových kantát Antonia Caldary se setkala s velkým ohlasem. Podílel se na operních představeních uvedených na Ludwigsburger Festspiele, Festival de Musique du Haut-Jura, Wiener Festwochen, Feldkirch-Festival Festspielhaus Baden-Baden a v Bayerische Staatsoper / Prinzregententheater. Spolupracoval se soubory Huelgas Ensemble, Johann Rosenmüller Ensemble, Capella Ducale & Musica Fiata, Clemencic Consort, La Fenice, Weser-Renaissance, La Chapelle Rhenane, Balthasar-Neumann-Chor, a Amsterdam Baroque Choir, se kterými vystupoval v Evropě, USA a Číně.

V letech 2004 – 2014 vyučoval Jürgen Banholzer hru bassa continua, hudební analýzu a historické kompoziční techniky na katedře hudební vědy university v Mohuči.

Další informace o lektorovi můžete najít na

www.la-gioia-armonica.de

O třídě

Sólový zpěv – dopoledne
Vokální komorní hudba (s nástroji i bez) –
odpolední třída
Tento kurs uvítá skupiny zpěváků či zpěváků a instrumentalistů, kteří chtějí pracovat na konkrétním repertoáru po celý týden, a to ať už na jednom větším kusu (jako bylo např. Buxtehudeho Magnificat v minulém roce) anebo na několika kratších skladbách pro stejné obsazení (jakákoliv kombinace je možná; např. árie pro soprán a dvoje housle a continuo nebo madrigaly pro SSATB). Účast celé skupiny musí být pravidelná od prvního dne po celý týden.
Zájemci o výuku v této třídě nechť se předem mezi sebou domluví a na adresu registrace@early-music.cz pošlou co nejdříve informaci o přesném složení skupiny (kdo který hlas/nástroj) a notový materiál skladeb, které chtějí studovat. Podle tohoto materiálu a s ohledem na počet přihlášených bude rozhodnuto, které ansámbly budou do třídy vybrány a kolik času jim bude přiděleno. Počítáme s účastí tří až čtyř ansámblů, které budou pracovat každý den. V ideálním případě bude každá skupina zkoušet každé odpoledne jednu hodinu.

Navrhovaný repertoár

Sólový zpěv: Italský nebo německý repertoár 17. a 18. století, anglická hudba (Dowland a další skladatelé loutnové písně, Purcell, Händel).
Prosím studenty, aby mi poslali výběr skladeb, na kterých chtějí pracovat, a to nejlépe do poloviny června na tuto e-mailovou adresu: registrace@early-music.cz.
Vokální komorní hudba (s nástroji i bez nich): Přineste si jakýkoliv italský nebo německý repertoár pro zpěv i nástroje (árie, dueta, ansámblovou hru atd.). Zpěváci jsou také zváni k výběru madrigalů nebo motet a capella.

Požadovaná úroveň studentů

Pokročilí a profesionálové

Maximální počet studentů

Sólový zpěv - 8 / Vokální komorní hudba - 3 nebo 4 soubory

Vyučovací jazyky

angličtina, němčina

Aktivní účastníci – Sólový zpěv

  1. Anna Petrtylová
  2. Karolína Grebeníčková
  3. Michael Geisler
  4. Marek Zeman
  5. Markéta Maryášová
  6. Pavel Krč
  7. Roman List
  8. Denisa Richterová

Aktivní účastníci – Vokální komorní hudba

  1. Pavel Svoboda