Julie Braná
Zobcová flétna


Julie Braná vystudovala obor příčná flétna na plzeňské konzervatoři u prof. M. Kroupové. V roce 2001 získala magisterský diplom s vyznamenáním na zobcovou flétnu u prof. P. Holtslaga na Hochschule für Musik und Theater v Hamburku. Studium úspěšně ukončila v roce 2004 koncertním certifikátem s vyznamenáním. Barokní a klasicistní příčnou flétnu studovala v letech 2001-2003 na Hochschule für Künste v Brémách u prof. M. Roota. Během studií také absolvovala mistrovské interpretační kurzy v Německu a Norsku.
V roce 2003 založila jako první profesionální interpret hry na zobcovou flétnu v České republice třídu hlavního oboru zobcová flétna na Konzervatoři v Plzni. Profesorkou tohoto oboru je též od roku 2006 na Pražské konzervatoři. Zde od roku 2017 vyučuje také barokní příčnou flétnu jako hlavní obor. Její velice úspěšné pedagogické působení na ZUŠ Bedřicha Smetany v Plzni zásadně ovlivnilo také výuku na zobcovou flétnu v oblasti ZUŠ.
Julie Braná vystupuje a nahrává se souborem Ensemble Accento (jehož zakladatelkou je spolu s cembalistkou Editou Keglerovou) a dále s plzeňským triem zobcových fléten Tre Fontane. Více jak 10 let je první flétnistkou v jednom z nejvýznamějších souborů staré hudby v Čechách – Collegium 1704 pod vedením Václava Lukse a pravidelně hostuje v dalších neméně známých českých souborech (Musica Florea, Collegium Marianum, Ensemble Inégal, Baroco sempre giovane). Od roku 2016 také pravidelně vystupuje jako sólistka a 1. flétnistka s proslulým německým orchestrem Concerto Köln. Spolupracuje i s dalšími zahraničními orchestry (např. Akademie für alte Musik Berlin, Dresdner Barockorchester, Hannoversche Hofkapelle).

O třídě

Třída je určena především pro sólové lekce, komorní hra bude zařazena dle časových možností. Notový materiál pro komorní hudbu si studenti nejlépe přivezou s sebou, nicméně lze vybrat a zapůjčit i na místě.
Vítáni jsou zejména studenti konzervatoře či gymnázia v oboru zobcová flétna a pokročilí žáci nebo učitelé ZUŠ, ovládající hru na altovou a sopránovou zobcovou flétnu, eventuálně i tenorovou či basovou.

Navrhovaný repertoár

Literatura 16. – 18. století (sólová i komorní)

Požadovaná úroveň studentů

Pokročilí

Maximální počet studentů

8

Vyučovací jazyky

čeština, němčina

Aktivní účastníci – Zobcová flétna

  1. Táňa Rezková
  2. Alžběta Křivohlavá
  3. Tereza Liberská
  4. Nela Pazderová
  5. Anežka Chmelařová
  6. Hana Procházková
  7. Magdaléna Sedláčková
  8. Aneta Slívková
  9. Eva Kail