Jakub Kydlíček
Zobcová flétna
Středověká ansámblová hra


Hráč na zobcovou flétnu a dirigent, patří k vyhledávaným osobnostem scény staré hudby. Na konzervatoři studoval nejprve obory zobcová flétna a dirigování (J. Štrunc, B. Procházka, J. Braná). Postgraduálně pak studoval u Coriny Marti na prestižním institutu staré hudby Schola cantorum basiliensis (Musik Akademie Basel), kde se specializoval především na hudbu pozdního středověku a rané renesance. Během studií rovněž absolvoval masterclass u řady osobností staré hudby (P. Holtslag, W. van Hauwe, A. Solomon, C. van Heerden, B. Honig,…) a dále se vzdělával v oblasti operního a orchestrálního dirigování (G. Ch. Sandmann, C. Metters) a historické improvizace (M. Erhardt, J. Gundersen, P. Ayrton). Současně obhájil doktorát (Ph.D.) v oboru Historie.
Záhy po svém absolutoriu se stal pedagogem Pražské konzervatoře, kde vede třídu zobcové flétny. Od roku 2012 je rovněž pověřen uměleckým řízením Barokního orchestru Pražské konzervatoře (BOPK). S tímto tělesem provedl mj. řadu neznámých opusů barokní literatury, včetně kompletního provedení oratoria Abgesungene Betrachtungen F. A. Míči. Za nahrávku Haendelových předeher získal BOPK titul laureáta rozhlasové soutěže Concerto Bohemia (2016). Jako lektor je zván k výuce na seminářích a kurzech staré hudby. Od podzimu 2018 vyučuje zobcovou flétnu na Masarykově
univerzitě v Brně.
Na poli staré hudby spolupracuje s předními soubory, jako např. Collegium 1704, Capella Regia, Collegium Marianum, Czech Ensemble Baroque,… se kterými vystoupil na předních evropských scénách (Pražské jaro, Semperoper Dresden, Teatro Arriaga, Grand Theatre de Luxembourg, Salzburger Festspiele, Concentus Moraviae,…). Se soubory Capella Mariana a Schola Gregoriana Pragensis se věnuje také hudbě pozdního středověku a renesance (CD Carolus IV.). Jeho dirigentské působení zahrnuje spolupráci se soubory staré hudby i moderními orchestry, jako např. Barocco sempre giovanne, Ensemble 18+, Karlovarský symfonický orchestr etc.
V roce 2009 založil svůj vlajkový soubor CONCERTO AVENTINO a je rovněž zakládajícím členem tria TRE FONTANE. Jako dirigent provedl řadu vrcholně barokních vokálně-instrumentálních opusů: Velikonoční oratorium a Magnificat J. S. Bacha, oratorium Sub olea pacis et palma virtutis a Miserere J. D. Zelenky, The Fairy Queen H. Purcella či Bendovu Ariadnu na Naxu. Pro festival Smetanova Litomyšl nastudoval české premiéry oper Pygmalion Jeana-Philippa Rameau a Aci, Galatea e Polifemo Geogra Friderica Haendela a Paride ed Elena Ch. W. Glucka.

Další informace o lektorovi můžete najít na

Jakub Kydlíček
Concerto Aventino

O třídě

Zobcová flétna:
Pozornost bude zaměřena na odpovídající stylovost, technické aspekty a interpretační specifika daného repertoáru.
Doporučuji přinést si na každou lekci novou skladbu, můžete samozřejmě přijít i s komorními skladbami a v různých obsazeních s vlastním ansámblem či korepetitorem. Práce bude probíhat formou masterclass, kdy vždy jeden student hraje a ostatní poslouchají.

Středověká komorní hudba:
Práce ve třídě bude zaměřena na repertoár 1300-1600. Ve třídě jsou vítání pokročilí hudebníci, vyžadována je technická zdatnost a pohotové čtení z listu a transpozice.

Navrhovaný repertoár

Zobcová flétna:
– sonáty v italském stylu (Haendel, Sammartini, Barsanti, Corelli) aneb “jak o(d)zdobit Adagio?”
– madrigal, motet, ricercar 16. stol. aneb “jak tvořit vlastní diminuce”?
– francouzské taneční suity (Hotteterre, Boismortier, Philidor) aneb charaktery tanců v praxi
– “flauto dolce et acerbo” aneb cokoliv avantgardního pro zobcovou flétnu z 20. stol.
– cokoliv jiného dle nápadů studentů :-)

Jak zlepšit techniku pomocí improvizace
Každé dopoledne začne výuka krátkou technickou lekcí, kde se zaměříme na to, jak si vytvořit krátkou improvizovanou etudu. Zde budeme spojovat nejen individuální technické a harmonické myšlení, ale také schopnost využít improvizaci k tréninku intonace a ear training cvičením.

Středověká ansámblová hra
„Ex Tempore“

Kromě práce na jednotlivých skladbách se dotkneme i dalších ožehavých témat:
– Jak improvizovat „Istampie“?
– Madrigal a moteto 16. století – jak je zdobit aneb diminuce v praxi?
– „Super librum“ aneb tvoříme další hlasy
– Ricercar a fantasie – improvizace kolem roku 1600
Vhodné pro nástroje: Zobcová flétna, fidula, loutna, klávesové nástroje, zpěváci. Sehrané ansámbly vítány.
Ladění ve třídě: 440Hz

Požadovaná úroveň studentů

pokročilí

Maximální počet studentů

Zobcová flétna - 6 / Středověká ansámblová hra - 4 soubory

Vyučovací jazyky

čeština, angličtina, francouzština, němčina

Aktivní účastníci – Zobcová flétna

  1. Karolína Janková
  2. Veronika Sedláčková
  3. Jakub Řehořek

Aktivní účastníci – Středověká ansámblová hra

  1. Pavel Jirásek
  2. Eva Polednová
  3. René Jirásek
  4. Martina Záhorová
  5. Jan Záhora
  6. Vlastimil Kovář
  7. Jana Kovářová
  8. Ladislav Horký
  9. Martina Horká
  10. Benjamin Bartl