Irena Troupová
sólový zpěv


Přední česká sopranistka Irena Troupová si vydobyla mezinárodní renomé nejprve na poli historicky poučené interpretace staré hudby, již během studia vystupovala doma i v zahraničí mj. s  ansámblem Musica Antiqua Praha a studium Hudební vědy na Filozofické fakultě Karlovy univerzity zakončila magisterskou prací zaměřenou na ornamentiku 17. století.
Od 90. let, kdy žila v Berlíně, vystupovala na podiích celé Evropy, spolupracovala s T. Hengelbrockem, H. Armanem, J. Riffkinem, ansámblem Orpheon, Rosenmüller-Ensemble ad., v ČR pak s J. Tůmou, B. M. Willi, M. Knoblochovou, se soubory Ensemble Tourbillon, Musica Florea, a mnoha dalšími. Svůj záběr postupně rozšířila o romantickou a moderní písňovou i operní tvorbu. Vystoupila v cyklech FOK, České filharmonie i s PKF, s Plzeňskou a Hradeckou filharmonií, Malta Philharmony, opakovaně na významných festivalech Pražské jaro, Janáčkův máj, Concentus Moraviae aj. Podílela se na mezinárodně oceněné nahrávce opery B. Martinů „Le jour de bonté“ pro label Arco Diva, u něhož vydala též komplet písní Viktora Ullmanna (Schwer ist’s, das Schöne zu lassen) a orchestrální písně Geraldiny Muchové. Spolupracuje se soubory pro soudobou hudbu (BCO s P. Šnajdrem, Orchestr BERG, Prague Modern, Konvergence, ad.) a se soudobými skladateli – M. Kopelentem, J. Duškem, P. Koeszeghym, M. Štědroněm, O. Štochlem aj. Věnuje se též intenzivně odkazu meziválečných autorů (Schulhoff, von Hannenheim, Herschkowitsch ad.) na koncertech doma (recitál Pražské jaro 2018, Věčná naděje 2019) i zahraničí (Bayreuth, Berlin, München).
Irena Troupová vyučuje v současné době na JAMU na Katedře varhanní a historické interpretace a je vyhledávanou lektorkou na mezinárodních kurzech staré hudby.

Další informace o lektorovi můžete najít na

Irena Troupová

O třídě

Budeme se zabývata sólovým vokální repertoárem 17. a 18. století, zdobení árií a interpretací recitativu.  Spolupráce s instrumentálními třídami je vítána.

Navrhovaný repertoár

Veškeré sólové vokální útvary 17. a 18. století Během celého týdne by měl každý student pracovat na nejméně 2 náročnějších skladbách, které má dobře technicky zvládnuté.

Požadovaná úroveň studentů

Středně pokročilí, pokročilí a profesionálové

Maximální počet studentů

9

Aktivní účastníci – Sólový zpěv

  1. Zuzana Zaimlová
  2. Lenka de Paz
  3. Jiří Arnet
  4. Matyáš Knespl
  5. Štěpán Pokorný
  6. Michaela Králová
  7. Pavla Stratílková
  8. Hana Borikova
  9. Petra Dvořáková
  10. Zuzana Barochová (N)