Corina Marti
Zobcová flétna
Středověká a renesanční ansámblová hra


Cembalistka a flétnistka Corina Marti je mezinárodně proslulá pro své “mimořádně vyzrálé a expresivní” interpretace (Toccata) a “bezchybná” vystoupení (Diapason). Vede sólovou hudební dráhu, věnuje se komorní hře a také učí. Cestuje pravidelně napříč Evropou, po Severní i Jižní Americe, ale také na Blízký a Dálný východ. Její rozsáhlá diskografie je rozkročena od 14. století (istanpitte a intabulace) až po komorní hudbu a sólové koncerty vrcholného baroka. Nahrávky Coriny Marti odrážejí rozsah jejích hudebních zájmů a technických dovedností. Corina Marti vystupuje s řadou souborů a orchestrů provozujících starou hudbu (např. Hespèrion XXI, Coro della Radiotelevisione Svizzera Italiana a Helsinki Baroque Orchestra). Je spoluzakladatelkou a také jednou z uměleckých vedoucích souboru La Morra, který je oceňován na poli hudby pozdního středověku a rané renesance mimo jiné proto, že si “nikdy nenechá uniknout pozornost posluchače” (Gramophone). Corina Marti se věnuje výzkumu v oblasti pozdně středověkého a raně renesančního repertoáru pro klávesové nástroje a zobcové flétny. Výzkum významně přispívá k znovuoživení těchto nástrojů v současnosti. Vyučuje další generaci hudebníků na Schola Cantorum Basiliensis ve švýcarské Basileji a vede po světě mnoho mistrovských kurzů.

Další informace o lektorovi můžete najít na

www.lamorra.info
www.corinamarti.info

O třídě

Zobcová flétna: Zaměříme se ansámblovou hru 15. století, ale také na repertoár, který si přivezou sami studenti.

Středověká ansámblová hra: Třída je určena zpěvákům a instrumentalistům se zvláštním zájmem o středověké klávesové nástroje. Nejdříve budeme zkoumat škálu stylů, které tento repertoár nabízí, a také jak funguje zpěv a hra v takových ansámblech. Budeme se věnovat různým historickým i technickým pomůckám a také tomu, jakým způsobem skládat dohromady různé nástroje.

Navrhovaný repertoár

Zobcová flétna: Diminuce (Bassano a další…) a cokoliv dalšího by studetnti rádi.

Středověké ansámbly: Johannes Ciconia  a kusy, na kterých již soubory pracují.

Požadovaná úroveň studentů

Zobcová flétna - pokročilí a profesionálové/ Středověká ansámblová hra - pokročilí a profesionálové

Maximální počet studentů

Zobcová flétna - 8 / Středověká ansámblová hra - 8

Vyučovací jazyky

angličtina, němčina, francouzština, polština

Aktivní účastníci – Zobcová flétna

  1. Aneta Slívková
  2. Hana Procházková
  3. Karolína Mydlářová
  4. Marie Nezdařilová
  5. Anna Cibulková
  6. Kateřina Procházková

Aktivní účastníci – Středověká ansámblová hra

  1. Filip Hrubý
  2. Ladislav Horký
  3. Ryszard Lubieniecki
  4. Lenka Hlávková (P)
  5. Benjamin Bartl (P)
  6. Alena Zelená (P)