Corina Marti – uvolněná místa

📣 3 VOLNÁ MÍSTA v sólové třídě třídě Coriny Marti!
📣 3 SPOTS AVAILABLE in Corina Marti’s solo recorder class!
Přihlášky do této třídy jsou opět otevřené, první 3 přihlášení budou do třídy zařazeni.
//
Applications for this class are open again, the first 3 applicants will be placed in the class.